1. pôstny týždeň

« Späť

Pôst, ktorý sa páči Bohu

Pôst, ktorý sa páči Bohu

Keď hľadáme, ako a čím sa páčiť Bohu, sme na dobrej ceste ako potešiť Jeho srdce, upevniť náš vzťah a vyjadriť svoju lásku k Nemu. Podobne ako keď má manžel či manželka predstavu o ideálnom darčeku pre toho druhého, ale dobre si preverí, či by sa mu tento výber skutočne tak páčil. (Koľkokrát vymení vnímavý manžel jeho nápad s novým vysávačom za romantickú večeru a kino, alebo manželka štýlovú košeľu s novou kravatou za kvalitné vanádiové račňové kľúče a zísakajú si u partnera 100 bodov ...)

Možno máme mnoho nápadov na pôst- zriekneme sa mäsa, čokolády, telky, rádia, facebooku, budeme sa modliť viac,... a to všetko je určite dobré. Ak nás zaujíma, čo si o tom našom pôste myslí Ten, pre ktorého to všetko robíme, Božie Slovo o tom priamo hovorí.

Jeho šesť tipov

V 58. kapitole Izaiáša Boh hovorí o piatich druhoch skutkov, ktoré On sám považuje za pôst, ktorý sa mu páči. K tomu som doplnila Ježišov dodatok o pôste a tu je 6 tipov priamo z „prvej ruky“ :

1.ROZVIAŽ HRIEŠNE A KONFLIKTNÉ ZVӒZKY „Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá.“ Iz 58,5a  

2.POVZBUDZUJ INÝCH „prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo“ „ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš“ Iz 58,

3.INICIATÍVNE MILOSRDENSTVO „keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš“

4.ODPUSTENIE „Keď odstrániš sprostred seba jarmo“ Neodpustenie v našom srdci je obrovské jarmo, ktoré nás neskutočne zotročuje. 

5.POSUDZOVANIE, ODSUDZOVANIE, OHOVÁRANIE A OSOČOVANIE„Keď odstrániš sprostred seba..., kývanie prstami a reči zločinné“  

6.RADOSŤ A SKRYTOSŤ

„Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.“

Božia reakcia

A ako zareaguje Boh na takýto náš pôst ?
„Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.  Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“

„Vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. I postavia v tebe dávne sutiny: zdvihneš základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlín, obnoviteľom ciest k bývaniu.“ Iz 58,5-12

„A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Mt 6,18

 

Predchádzajúci Ďalej