Blogy (5.pôstny týždeň)

« Späť

Pôst, ktorý prináša odpustenie

Pôst, ktorý prináša odpustenie

Či nie to je pôst, ktorý sa mi páči,...keď odstrániš sprostred seba jarmo“ Iz 58 Ježiš- nevinný baránok dovolil, aby sa mu stalo všetko zlo- nechal sa ukrižovať a naozaj zomrel, aby nám prinesol ar odpustenia. Odpustenie Otcovo i spôsob ako vôbec dokázať odpustiť iným.

Je nejaká neprávosť, ktorá sa TI stala a Ty jednoducho nemôžeš odpustiť ? Boh zažil každú z nich! Posmievajú sa Ti , ohovárajú a osočujú Ťa- zničili Ti povesť a dobré meno? Ježišovi to robili počas celého jeho pozemského života, stroja proti Tebe intrigy a za dobré sa Ti odplácajú zlým ? Ježiša poslali na kríž tí, ktorí videli a zažívali jeho zázraky. Okradli Ťa? Z Ježiša strhli aj spodný odev.Využívajú ťa ? Celé zástupy stáli o to, aby sa ich Ježiš dotkol, uzdavil, nasýtil ich, ale kde boli, keď ho viedli na Kalváriu? Zdadil alebo podrazil Ťa Tvoj priateľ ? Nechal Ťa niekto "v štichu" keď si to najviac potreboval ? Ježiš to zažil s Judášom, Petrom a ostatnými učeníkmi.  Zranil niekto tvojich najbližších ? Ježiš vedel, ako Jeho Otec trpí. Zavinil niekto smrť Tvojho dieťaťa ? Nebeský Otec sa musel pozerať, ako Ježiša ukrižovali.  Neexistuje jediná neprávosť, ktorej by ON nerozumel a neskúsil.

Sloboda je nádherný Boží dar, ktorý sa však dá dobrovoľne jednoducho rýchlo stratiť... Stačí  len malé rozhodnutie neodpustiť . Odpustenie v mnohých prípadoch vôbec nie je ľahké, no je nevyhnutné. Božie Slovo jasne hovorí, že ak neodpustíme zo srdca svojim blížnym, ani náš Otec na nebesiach nám neodpustí.(Mt 6,15)  Neodpustenie nás spútava a spútava i človeka, ktorému sa zdráhame odpustiť.

Ako sa dá odpustiť ?

Je mnoho malých i veľkých okolností, pri ktorých sa nám zdá nemožné odpustiť. Tu si však musíme uvedomiť niekoľko omylov, ktoré pri procese odpustenia robíme :

-nemôžem mu odpustiť, pretože si neuznal vlastnú vinu

-odpustím mu, keď sa mi aj on ospravedlní

-ten človek si nezaslúži  odpustenie

-dokonale (odpustí a zabúda) odpúšťa len Boh, navonok sa s tebou zmierim, ale v srdci si nechám k tebe výkričník

Jediná „stratégia“ , ktorá pri odpúšťaní funguje, je uvedomiť si, ako nám odpustil Ježiš : odpustil nám DOPREDU , VŠETKY skutky, slová a myšlienky voči nemu, bez podmienky či to budeme ľutovať a potom za nás položil život. Často máme problém odpustiť, lebo zabúdame, že sme väčší dlžníci ako ten človek, na ktorého máme ťažké srdce. Dokonca i keď vinou niekoho prídeme o niekoho z našich najbližších- ten človek nám takúto bolesť spôsobil raz, my svojimi hriechmi pribíjame Ježiša omnoho častejšie- a On vie, že to spravíme znova- a aj tak nám odpustí. A náš dobrý Boh vie, že len toto je spôsob ako sa vôbec dá žiť život tu na zemi- žiť ho v neustálom odpúšťaní. Teda – keď odpúšťame, odpúšťajme podobne : Nahlas vyslovme „(meno) odpúšťam  Ti všetko, čo si mi urobil, povedal či pomysel si o mne(môžeme vymenovať konkrétne) a rozhodujem sa nemať s neodpustením nič spoločné, lebo je to niečo, čo sa Bohu nepáči a On sám mi odpúšťa omnoho viac než ja Tebe. Prepúšťam ťa na slobodu. Duchu Svätý, prosím, príď a uzdrav zranené miesta v mojom vnútri i vnútri tohto človeka, naplň nás pokojom a láskou. Amen“ (ak sa ti s trpkosťou aj tak budú pripomínať niektoré veci z konfliktu s týmto človekom, konkrétne ich pomenuj a zopakuj toto rozhodnutie odpustenia).

Odpustím, ale nezabudnem ?

Odpustenie vyžaduje aj zabudnutie a nepripomínanie si toho čo nám spravili, len tak sa môže uzdraviť aj naše vnútro- avšak na danej veci sa môžeme, samozrejme, poučiť- napr. spornou vecou bolo, že sme si chceli od kamarátky, ktorá vlastní  kúpiť kabát a dúfali sme, že nám dá „priateľskú“ cenu- preto sme sa ani dopredu na cenu nepýtali. Keď prišlo k plateniu, nielen, že cena nebola priateľská, ale bola dvojnásobkom toho, ako sa tá istá vec predáva vedľa v predajni.  Do budúcna si nemusíme hneď povedať- od nej si už nič nekúpim, ale dopredu sa spýtame, koľko vec stojí a či je možná nejaká zľava- ak nie vec si môžeme kúpiť inde, veď túto osobu nepovažujeme  za kamarátku len preto, že ju chceme využiť v tejto veci...

Predchádzajúci Ďalej

pracujeme na obsahu

Na obsahu sa postupne pracuje. 
Aktuálny obsah bude k dispozícii minimálne jeden deň pred začatím nového týždňa.