Blogy (Veľký týždeň)

« Späť

Pondelok Veľkého týždňa- Týždeň utrpenia

Pondelok Veľkého týždňa- Týždeň utrpenia

 

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.

Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

Toto hovorí Pán, Boh, ktorý stvoril nebesia a rozprestrel ich, upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý dáva dych života ľudu, čo na nej žije, a ducha tým, čo po nej chodia: „Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ Iz 42, 1-7

 

 

 

Prežívame Veľký týždeň s Ježišom. Týždeň utrpenia, ktoré je skutočné, mučivo bolestné, nesmierne a kumulované o reatívne krátkeho intenzívneho časového úseku. Týždeň popísania Novej zmluvy, za ktorú treba zaplatiť vysokú cenu. Budeme s Ježišom aj teraz ? Budeme s Ježišom práve teraz ?! Chcieť byť s Ním intenzívne totiž znamená, že vieme a vážime si to, čo pre nás urobil a vôbec nemusel. On – Boží miláčik, On, ktorý by mohol okamžite spravodlivo súdiť a trestať. Vzdal sa svojho práva v náš prospech a obetoval svoje privilégium, aby nás zachránil a splatil všetko bez podmienok a dopredu. Je pondelok- a zdanlivo sa ešte nič nedeje, ale my vieme, že On pôjde na kríž a nezostúpi. Spojme sa s Ním v Jeho pláne spásy. 

Predchádzajúci