Blogy (Veľký týždeň)

« Späť

ZELENÝ ŠTVRTOK DAR EUCHARISTIE

ZELENÝ ŠTVRTOK DAR EUCHARISTIE

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.

1 Kor 11, 23-26

 

Dal si pre nás všetko- dokonca svoje telo. Ponúkaš nám ho stále a my si máme pripomínať, čo sa stalo vtedy a čo sa deje, keď Ťa prijímame v chlebe. Obe udalosti sú tajomne nepochopiteľné a skrýva sa za nimi Tvoja láska, ktorá vyžaruje plnosť a pokoj z rán i z chleba, nevyčíta, nevyžaduje... Ježiš, nech mnou nie je ohrdnutá Tvoja láska a nech s vďačnosťou a radosťou prijímam pozvanie k Tvojmu stolu, kde si tak mnoho pre mňa prichystal.