Blog

« Späť

Pánovej slávy plná je zem

Pánovej slávy plná je zem

Ďakujem za dary z púte v Taliansku. Naša púť mala trasu Assisi- Cascia- Rím- Nettuno - Padova. Chvála Bohu! Chvála Kristovi a Márii!

 

Ďakujem za dary, za nekonečné, nekončiace sa, ďakujem za premnohé dary!

Ďakujem za púť, ktorej sme sa mohli zúčastniť.

Ďakujem za krajinu Taliansko, Bohom požehnanú, z ktorej vyšlo mnoho svätých.

Ďakujem za nádhernú prírodu, za obrazy, ktoré sa dotýkali môjho srdca, za nekonečné kilometre hôr, pohorí, so všetkým, čo v sebe ukrývajú. Ďakujem za pramene vôd, za úžasné farby, ktorými žiaria pohoria a pláne, lúky a celý kraj! Nádhera Božieho tvorenia a dôstojný obraz nebeských krajín! Ďakujem!

Ďakujem za cesty, ktoré budovali ľudia s takou precíznosťou a ktoré lemujú túto krásnu prírodu neopísateľnej krásy! Pokorne objímajú pohoria a s akousi úctou sa vinú okolo nich, aby po nich mohli prísť ľudia do tejto krajiny! Ďakujem!

Ďakujem za starobylé mestá, ktoré doslova dýchajú prítomnosť drahých oslávených svätých osobností, ktorí v tejto zemi žili svoj ľudský život a s Kristom víťazili v bojoch života za pradávnych čias. Ďakujem za nich, za každého jedného! Ďakujem za Božích svätých!

Ďakujem za sv. Františka z Asissi, za sv. Kláru, sv. Máriu Goretti, za sv. Leopolda Mandiča (patrón a ochranca  sv. spovede), ďakujem za apoštolov Petra, Pavla, za biskupov a za pápežov...za celú Cirkev ďakujem!

Ďakujem za Cirkev, drahú matku nás, veriacich! Ďakujem za pápežov a za kňazov! Ďakujem za rehoľníkov a rehoľné sestry! Ďakujem za ľudí! Ďakujem za týchto jednoduchých ľudí Talianska, ktorí vás vítajú pozdravom a s úsmevom na tvári! Ďakujem za ich jednoduchosť a úprimnosť, za ich otvorenosť voči Bohu, ktorú im Boh sám bohato odmeňuje!

Ďakujem za chrámy, katedrály a za všetky kaplnky budované na oslavu Boha! Ďakujem za skvosty a nádhery chrámov, vyzdobených na česť Bohu! Ďakujem za umelcov, ktorí umením oslávili Boha!

Ďakujem za drahé tradície Cirkvi, skropené krvou mučeníkov, ktorí tak, ako náš Pán, dosvedčili vieru vlastnou krvou! Ďakujem za príklad svätých a všetkých ľudí svätého života!

Ďakujem za ich vernosť, pokoru, lásku a oddanosť Bohu!

Ďakujem za stopy drahých apoštolov Pána, ktorí dnes spočívajú pri jeho nohách a prosia za nás!

Ďakujem!

smiley

 

Nikdy nedokážeme vyjadriť ani len zlomok z toho nekonečného množstva darov, ktoré nám stále, bez prestania, zosiela Pán vo svojej láske a milosrdenstve!

Chcem odpovedať na nekončiacu lásku Boha mojim ochotným "áno"! Chcem sa pripojiť mojim životom k tomuto zástupu Božích svätých a tak nasledovať nášho Pána! Chcem k nemu zdvíhať srdce, myseľ, vôľu a ruky, aby som mu vzdávala chválu a poklonu!

Chcem ho prosiť za nás všetkých, aby nám otvoril srdcia a oči, aby sme videli a cítili, ako nás miluje a aby sme nikdy nestratili z očí jeho svätú tvár, ktorú môžeme uvidieť všade okolo nás!!!

Pane, pomôž nám, aby sme videli a počuli Teba!  TY SI S NAMI TU, TERAZ, VŽDY, NA VEKY! Amen!

Chvála Kristovi a Márii!

Vďaky vzdávam môjmu Bohu, lebo jeho láska je bez hraníc!

Viva Italia! Viva Slovensko! Viva Česko a Morava! Viva Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Jeruzalem, Maďarsko!

Nech Boha chváli celý svet! Amen. Aleluja!

heart

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Viva universum ad maiorem Dei gloriam!
Odoslané 25.4.2013 8:42.
Amen! Aleluja! Vďaka Irmuška! emoticon
Odoslané 25.4.2013 9:43 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Ďakujem František! (Asisský:o) aj tebe František - Bergoglio!!!!!!!!
Odoslané 9.10.2013 12:10.