INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Horieť, ale nevyhorieť

A práve sklamanie a vyhorenie je niečo, čo môže znenazdajky prísť do životov tých, ktorí pracujú s ľuďmi a zvlášť k tým, ktorí slúžia v rómskych komunitách. Aj preto na začiatku konferencie prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach hovoril o dôležitosti toho, aby naša motivácia k službe v rómskych komunitách vychádzala predovšetkým z Kristových slov: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.

 

2016 09 konferencia Smižany 1 deň

Veľmi inšpirujúcou častou prvého dňa programu bolo tiež zdieľanie o tom, čo sa deje v jednotlivých komunitách. Účastníci sa delili nad tým, ako evanjelizujú po domoch, ako prežívali formáciu na biblickej škole a ako fungujú jednotlivé misie s ich radosťami i starosťami v Malcove, Vechci, okolo Čičavy, na Luníku IX., v Krížovej Vsi, Starej Ľubovni a inde. Osobne som bol veľmi povzbudený z toho, ako Boh koná medzi Rómami v Ostrave, kde vyše 20 rokov pracujú saleziáni a teraz v spolupráci s Gréckokatolíckym formačným centrom pre Rómov z Čičavy tam spolu s nimi pôsobia štyria laickí rómski misionári. Ich prezentačné video vyrobené spolu s kapelou F6 stojí za pozretie.

 

O. Martin Mekel z Čičavy rozprával o vydaní modlitebnej knihy Od srdca k srdcu, ktorá obsahuje rôzne biblické modlitby preložené do jednoduchej reči. Kniha obsahuje spevník a CD s rómskymi kresťanskými piesňami, a tak môže byť praktickou pomôckou na liturgii za účasti Rómov, pre modlitbové skupiny i pre katechétov. Lukáš Bužo z kapely F6 a Miro Poleš z Krížovej Vsi rozprávali o Rómskom dome na najväčšom gospelovom festivale v strednej Európe na Campfeste, na ktorom sa mohli druhý rok po sebe lámať ľady medzi Slovákmi a Rómami prostredníctvom vystúpení rôznych rómskych gospelových skupín, prednášok, modlitieb a diskusií. Pozrieť si ich vystúpenie stojí za to.

 

Monika Frišničová rozprávala o vydaní kvalitného CD s názvom Cesta, Pravda, Života, ktoré obsahuje chytľavé piesne pre deti ale nielen pre ne. Toto CD nahrala detská hudobná skupina Fil3 z Čičavy v spolupráci s kapelou F6. Veľmi ho odporúčam.

Druhý deň konferencie sme otvorili spoločnou modlitbou a prednáškou o. Igora Čikoša, ktorý sa od júla presťahoval na rómske misijné pole v Malcove pri Bardejove. Hovoril o tom, čo je syndróm vyhorenia, pričom na začiatku sme sa mohli otestovať, v akom stupni vyhorenia sa nachádzame resp. nenachádzame. Následne zdôraznil, že môžeme vyhoreniu predchádzať najmä tým, ak máme správne nastavené svoje životné priority, ak máme dobré zázemie a priestor na oddych a ak sú napĺňané naše telesné, duševné i duchovné potreby. V malých skupinách sme si mohli po prednáške rozobrať preberanú tému a podeliť sa s tým, ako sa snažíme predchádzať vyhoreniu vo svojej službe v rómskych komunitách.

 

2016 09 konferencia Smižany 2 deň

Poobedňajší blok sme odštartovali prezentovaním plánovaných aktivít. Jednou z najbližších je už túto sobotu 24.9. Festrom, putovný festival rómskej gospelovej hudby, ktorý sa uskutoční tento rok v mestskej hale v Starej Ľubovni.

 

2016 09 Festrom

Ďalším plánovaný projekt Bararas (po slovensky chválime) predstavil Lukáš Bužo. Ide o hudobno-dramatický projekt, ktorý chce spojiť vyše 50 rómskych hudobníkov a spevákov z viacerých rómskych komunít, aby prostredníctvom pásma kresťanských piesní a hudby vystúpili počas zimných mesiacov v Bratislave, Košiciach a Ostrave, a tak ukázali, že Rómovia majú čo ponúknuť Slovákom i Čechom a môže si byť vzájomným obohatením. Ak máte záujem podporiť tento projekt, tak sa nachádza na darcovskom portály. Svojím príspevkom by ste podporili dobrú vec. Z ďalších prezentovaných pripravovaných aktivít spomeniem plánované vydanie knihy o rómskej misii, púť Rómov na Svatem Kopečku pri Olomouci, pripravovaný ďalší ročník púte rómskych rodín v Ľutine...

V následnej prednáške o. Martin Mekel hovoril o tom, že v rómskej misii, ale nielen v nej, je potrebné vedieť, kedy je potrebné staré veci zanechať a kedy je potrebné vstupovať do niečoho nového. Viacerými príkladmi z vlastnej služby nás povzbudil k tomu, aby sme vedeli byť prispôsobiví a neostávali len vo vychodených koľajách, lebo sa môžeme vykoľajiť, ak neuvidíme včas výhybku, ktorá nám ukazuje, že prišiel čas na zmenu našich postojov a aktivít v službe. Večer sme prežívali spoločne sv. omšu, na ktorej nás o. Jozef Žembera z Luníka IX., povzbudil k tomu, aby sme svoju dôveru a životy vložili predovšetkým do rúk Ježiša Krista. Potom nasledovali modlitby a príhovory za jednotlivé rómske komunity a misie. Prežívali sme Božiu prítomnosť, ktorá nám dávala silu a vedomie, že je s nami Niekto väčší...

 

2016 09 konferencia Smižany 3 deň

Posledný deň konferencie nás prišiel povzbudiť do ďalšej služby spišský otec biskup Štefan Sečka. Následne som mal prednášku na tému Horieť, ale nevyhorieť, pričom ma k nej inšpiroval životný príbeh Mojžiša a jeho päť výhovoriek, ktoré vyslovil, keď sa mu Boh zjavil v horiacom kríku, ktorý horel, ale nezháral. Päť Božích odpovedí nás môže podobne ako Mojžiša naučiť, čo potrebujeme, aby sme vo svojom duchovnom živote horeli, ale nevyhoreli.

 

Tohtoročná konferencia pre služobníkov v rómskych komunitách bola veľmi obohacujúca a povzbudzujúca, aby sme s novou silou a odvahou vydávali svedectvo o Kristovi v rómskych komunitách. V záverečných anketách účastníci oceňovali otvorenú a družnú atmosféru, ktorá bola medzi nami. Vďaka patrí všetkým, ktorý duchovne i finančne podporili túto akciu a otcom pallotínom za poskytnuté priestory. Na budúci rok sa tešíme znova a veríme, že to bude ešte kvalitnejšie prežitý spoločný čas.

Chcel by som vás poprosiť, ak ste dočítali toto zdieľanie až sem, o vašu modlitbu za rómske misie, lebo Boh je živý, koná a chce konať aj medzi Rómami na Slovensku.  

PS: Ak by mal niekto záujem vypočuť si všetky kvalitné prednášky z konferencie a zdieľania z uskutočnených i plánovaných aktivít môže si objednať CD na e-mailovej adrese centrumpreromov@gmail.com

17572298
17572300

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.