INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný?

V roku 1965 na prvom stretnutí pápeža s Rómami adresoval bl. Pavol VI. Rómom toto posolstvo: „Vy ste v srdci Cirkvi.“ Ako to pápež myslel? Osobne som našiel minimum pozitívnych historických zmienok o úspešnej misii medzi Rómami v minulosti, aj keď žijú na území strednej a západnej Európy vyše 700 rokov. Rómovia boli skôr po stáročia na okraji spoločnosti a na okraji záujmu Cirkvi – braní ako problémoví, ako tí, ktorých je potrebné obchádzať, nestýkať sa s nimi a skôr ich trestať. Ako teda môžu byť v srdci Cirkvi? Práve preto! Lebo Pavol VI. dodal: „Ste v srdci Cirkvi, pretože ste chudobní a v núdzi o starostlivosť, vzdelanie a pomoc. Cirkev miluje chudobných, trpiacich, malých, vydedených a opustených.“ V roku 2015 sa uskutočnilo v Ríme stretnutie Sv. Otca Františka, na ktoré pozval Rómov z celého sveta, aby si spolu s nimi pripomenul historické stretnutie Pavla VI. s Rómami, pričom znovu opakoval posolstvo svojho predchodcu: „Ste v srdci Cirkvi.“ Keď som sa následne pozrel do zaplnenej auly Pavla VI., kde boli zhromaždení Rómovia z celej Európy ako prvotiny svojich komunít, ktoré žijú v Cirkvi a s Cirkvou, napadlo mi, že žijeme v historickej dobe, čo sa týka rómskej misie. Slová Pavla VI. pred 50 rokmi spustili v Cirkvi misijnú lavínu. Za predchádzajúcich 700 rokov nebolo možno toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za posledných 50 rokov odkedy z úst najvyššej autority Cirkvi zazneli tie pamätné slová voči Rómom. Ja vidím, že pohár v oblasti rómskej misie sa napĺňa, hoci sa zdá byť prádzny. Je to niečo úžasné, čo Duch Svätý začal konať v Cirkvi.

A preto mám vieru pre rómsku misiu, aj keď vidím a vnímam jej ťažkosti. Uvedomujem si, že Duch Svätý začal robiť dielo, ktoré aj dokončí. Lebo aj rómske osady túžobne očakávajú, že sa zjavia Boží synovia, lebo ony boli podrobené márnosti hriechu, ale Boh svojím konaním aj Rómom dáva nádej, že aj rómske komunity budú vyslobodené, aby mali účasť na slobode a sláve Božích detí (porov. Rim 8, 19-21).

To, ako sa zapĺňa pohár rómskej misie na východe Slovenska cez ohlasovanie evanjelia a iné aktivity zachytáva aj druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré práve vychádza v tlačenej i online podobe. Ak máte záujem do neho nahliadnuť, môžete sa v ňom dočítať aj o týchto témach:

-          Predstavenie života prvej blahoslavenej Rómky Emílie Rodrigéz;

-          Rozhovor s prešovských arcibiskupom Jánom Babjakom o jeho vnímaní rómskej misie na Slovensku;

-          Inšpirujúce svedectvá;

-          Predstavenie Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov;

-          Rozhovor o vízii a aktivitách Umeleckého centra F6 a mnohé správy, reportáže ako aj praktická ponuka ako sa zapojiť do rómskej misie.

Prajem príjemné a inšpirujúce čítanie.

22253331
22253333

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.