INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

Keďže Rómovia a Slováci sa vo vzájomných vzťahoch uzatvárajú do svojich komunít a ľahko nepustia k sebe jeden druhého, symbolické na stretnutí bolo už to, že asi 400 - 500 ľudí vovádzala do Božej prítomnosti spoločná kapela spoločenstva Marana tha a skupiny F6. Toto bolo aj jedným z hlavných cieľov projektu Bararas – spájanie rôznych ľudí, ktorý majú spoločný cieľ. Spájanie dokopy hudobníkov a spevákov z rôznych rómskych komunít z východného Slovenska, kde pôsobí Ka tolícka cirkev (Čičava, Soľ, Hlinné, Vechec, Bardejov, Jarovnice, Veľká Lomnica, Podsadok, Krížová Ves a iné)  a spájanie Rómov a Slovákov cez to, že Slováci uvidia, čo robí Boh v rómskych komunitách a že aj Rómovia im môžu slúžiť a byť pre nich požehnaním.

2017 01 Bararas Prešov1

Z pódia sa ozývali mocné a zároveň jednoduché piesne, ktoré privádzali k zamysleniu, odprosovaniu a spoločnej chvále ako aj svedectvá Rómov ako Boh konal v ich živote. Veľmi ma oslovilo to, čo hovoril Lukáš Bužo z kapely F6 o tom, že ako Róm potreboval bojovať so svojím strachom a pocitmi menejcennosti voči Slovákom a keď to prekonal už 10 rokov spieva v kapele, ktorý slúži a prináša požehnanie rovnako Rómom ale aj Slovákom. „Potreboval som mať vieru pre Slovákov. Slováci majte vieru pre Rómov, lebo oni vás potrebujú“, vyzval ľudí z publika.

2017 01 Bararas Prešov2

Na záver vystúpenia Bararasu sa prihovoril prítomným prešovský pomocný gréckokatolícky biskup Milan Lach, ktorý poukázal na to, že riešenie vzťahov medzi Slovákmi a Rómami sa týkajú každého v tejto spoločnosti. Nie je to niečo, čo za nás vyriešia politici, pričom vyzval ľudí, aby rozlišovali duchov pri výrokoch niektorých politikov, ktorí majú silácku rétoriku alebo extrémistické riešenia. „Je to zodpovednosť nás všetkých a my kresťania máme na to riešenie,“ zdôraznil, pričom poukázal, že aj projekt Bararas a spoločné stretnutie ako toto je cestou pre vzájomné zblíženie, porozumenie Rómov a Slovákov a prekonávanie iba negatívneho obrazu, ktorý o Rómoch vytvárajú niektoré médiá. Stretnutie vyvrcholilo adoráciou, pričom mi v pamäti utkvela veta, ktorú vyslovil kňaz pred eucharistickým Kristom: „Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty.“

2017 01 Bararas Prešov3

Spoločné nácviky hudobníkov a spevákov v rámci projektu Bararas od leta minulého roku vedením o. Martina Mekala a členov kapely F6 najprv v ich vlastných komunitách, potom na spoločných skúškach, už prinášajú svoje ovocie cez verejné vystúpenia, ktoré sa okrem Prešova už uskutočnilo aj v Jarovniciach a Starej Ľubovni. Spomeňte si na toto dielo vo svojej modlitbe a ak by ste chceli o ňom vedieť viac poprípade o ďalších oblastiach služby F6, alebo ho chcete podporiť, kliknite na stránku kapely F6.

 

O tom, že evanjelium je cesta, ktorá mení nielen duchovnú stránku človeka, ale aj jeho zmýšľanie a praktické konanie si môžete vypočuť vianočnú reláciu Betlehémska maštaľ, ktorá išla na rádiu Regína, v ktorej Rómovia z Krížovej Vsi hovoria, ako sa premenili ich životy po tom, čo spoznali Ježiša Krista.

 

Snímky Michaela Markovičová

18842147
18842149

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.