INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Nie inak to bolo aj tento rok, keď FestRom zavítal do obce Kružlov neďaleko Bardejova. Hoci v tejto obci žije len zopár Rómov, otvorila v peknom prostredí svojho amfiteátra svoje dvere pre vyše 900 účastníkov FestRomu - Rómov i Slovákov z bližšieho a vzdialenejšieho okolia, ktorých svedectvo živej viery mohlo povzbudiť nejedného miestneho obyvateľa.

2017 05 Festrom3

Tento prvok vyzdvihol vo svojom príhovore počas sv. liturgie aj prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý zdôraznil dve veci. Uviedol príbeh zo svojich kaplánskych čias, kedy ľudia nechceli do svojho spoločenstva v chráme prijať bývalého komunistu, ktorý sa však obrátil a uveril v Krista. Vyzval preto Slovákov, aby boli otvorení na Rómov, ktorí uverili v Krista a nevyháňali ich zo svojich chrámov a sŕdc, lebo svojou vierou a zachovanými rodinnými hodnotami, môžu byť príkladom pre druhých. Rómom zase povedal, že má k nim dôveru, že budú rásť v živote, ktorý prijali od Pána Ježiša. Zároveň ich vyzval, aby v sobotu 8. júla prišli na púť rómskych rodín do Ľutiny, kde ich chce zasvätiť Božskému srdcu Ježišovmu a zveriť pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Otec Igor Čikoš, ktorý sám je Róm, sa na konci poďakoval otcovi arcibiskupovi a ako symbolické gesto mu odovzdal rómske srdce, ktoré sa chce zveriť do rúk Cirkvi.

Obrazom tohto budovania mostov a vzájomnosti boli aj vystupujúce kapely na Festrome. Skupina Fil3, ktorá je rómsko-slovenská kapela a predstavuje sa živým detským gospelom, rozbiehala celé podujatie. Podľa niektorých najlepší detský worship na Slovensku sa oplatí vypočuť (v duchu príslovia – lepšie raz počuť ako stokrát prečítať) a ak to nemôžete naživo, môžete to na youtube alebo tak, že ich podporíte kúpou skvelého CD – Cesta, pravda, život, cez ktoré vás a predovšetkým vaše deti dostanú ich chytľavé melódie a nápevy.

2017 05 Festrom2

Po deťoch nasledovalo mládežnícke prevedenie v podaní dievčenskej kapelky z Čičavy, ktorá má názov Sára podľa mena ich headlinerky (alebo žeby podľa sv. Sáry Abrahámovej manželky?). Dievčatá spievajú a skladajú vlastné piesne, ale sú aktívne aj projekte Bararas, v ktorom môžete započuť ich sólové spevy a vokály. A keďže aj z tohto projektu vyšlo CD Bararas, bude to pre vás jednoduchšie, ako čítať moje tirády, alebo si môžete vypočuť práve vydaný oficiálny klip Bararasu.

Po nich prišla chvíľa pre našu kapelu z Krížovej Vsi, ktorá je tiež rómsko-slovenská. Aj keď som tam sám Slovák, cítim sa medzi chlapcami dobre a nie inak to bolo aj počas Festromu. Máme niekoľko vlastných piesní a nižšie si môžete vypočuť jednu z nich „Pane, si môj Vládca“, ktorú nám nahrali chlapci z F6 pri predstavovaní nášho komunitného centra v Krížovej Vsi. Autori piesne sú: hudba Miro z kapely a slová kráľ Dávid, žalm 8. Keďže na Festrome som mal česť hovoriť Božie slovo, vnímal som, že mám hovoriť o Otcovi. Neviem ako vás, ale mňa jeho láska dojíma stále viac, a tak som rozprával o modlitbe Otčenáš. Prežívam, že Pán Ježiš nám túto modlitbu zanechal nielen ako slová, ale aj ako spôsob ako máme prísť bližšie k nebeskému Otcovi.

Keďže dlho kážem (ale aj sa rozpisujem, ako môžete vidieť), nestihol som povedať všetko, čo som chcel. Dokonca som nestihol povedať to najpodstatnejšie. Ale to nevadí, lebo – v duchu hesla radšej raz zažiť ako stokrát počuť – po nás vystupovalo spoločné zoskupenie kapiel F6, Lamačské chvály a Miťo Bodnár, ktorí viedli ostatných pred Otcov trón, kde hovoríme nielen OTČE ale aj NÁŠ. Toto je posolstvo, ktoré títo bratia budú od septembra odovzdávať v rôznych mestách východného Slovenska, kde sa uskutoční ich spoločná ZMIERENIE TOUR. Ešte pred tým, kým k tomu príde, ako predchuť vám odporúčam pozrieť si viaceré krátke videjká Roma/Slovak, ktoré hovoria o vzájomnom priateľstve medzi rôznymi slovensko-rómskymi dvojicami. 

Najbližšie nás teda čaká v Ľutine v sobotu 8. júla púť rómskych rodín, kde vnímam, že Boh chce urobiť prorocké veci cez zasvätenie sa Rómov Ježišovmu a Máriinmu srdcu. Preto nenechajte si to ujsť, buďte pritom a príďte. Nech žije Kristus Kráľ!

Snímky: Peter Gomolák

20294469
20294471

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.