INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Prvá tohtoročná Rómska Samária uvádza

K tomu chce podnecovať aj prvé tohtoročné vydanie Rómskej Samárie, občasníka o rómskej misii, ktoré prináša čitateľom správu o vzniku SAVORE – rómsko-slovenskej platformy angažovanosti v rómskych komunitách, ktorá začiatkom roka vznikla pod záštitou prešovského arcibiskupa Jána Babjaka a prešovského župana Milana Majerského. Ide o podpornú sieť pastoračných a sociálnych pracovníkov, učiteľov, lokálnych politikov, študentov a ďalších ľudí angažovaných v rómskych komunitách. Preto SAVORE je predovšetkým o spolupráci, tvrdí v rozhovore riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie o. Martin Mekel, ktorý bol otcom vzniku tejto neformálnej platformy.

Myslíme si, že v rómskych komunitách sa deje aj mnoho pozitívnych vecí, a tak časopis prináša v rubrike „príklady dobrej praxe“ zaujímavý spôsob zaangažovania rómskych rodičov z vylúčených komunít pri výchove svojich detí. V článku Komunitná škôlka rómska aktivistka Jolana Nátherová rozpráva na príklade jednej banskobystrickej rómskej lokality, ako to podarilo realizovať ich občianskemu združeniu Nádej deťom.

Stačí, ak budú slovenskí učitelia učiť rómske deti? Stačí, ak na poriadok v rómskych komunitách budú dávať pozor slovenskí policajti? Stačí, ak Rómov budú súdiť slovenskí sudcovia? Stačí, ak Rómom budú slúžiť kňazi a rehoľníci z iných národov? Popravde nestačí! Preto témou tohto čísla sú rómske duchovné povolania  a to v zamyslení pod názvom Tu som Pane! Bičhav man! (Pošli mňa!) a v rozhovore s gréckokatolíckym bohoslovcom Petrom Ferencom, ktorý sa delí o tom, ako v sebe objavil povolanie ku kňazstvu a prečo chce ako Róm slúžiť medzi Rómami.

To sú len niektoré chuťovky z obsahu časopisu, ktorý okrem toho prináša správy z rómskych misijných polí,  svedectvá, zaujímavý rozhovor s o. Štefanom Hrbčekom o jeho kňazskom pôsobení v obci Lomnička, pozvánku na tohtoročný FestRom ako aj upútavku na nové CD a klipy z Umeleckej dielne F6.

Príjemné čítanie.

 

23315424
23315426

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.