INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Čo je Božia vôľa a ako do nej vstúpiť, bolo hlavnou témou tohtoročnej konferencie. Mladí ale aj starší účastníci z Čičavy, Soli, Veľkej Lomnice, Krížovej Vsi a Podsadku najprv počuli vyučovanie o. Martina Mekela, ktorý im priblížil túto tému tým, že Božiu vôľu rozdelil na základnú a špecifickú. Základná Božia vôľa nie je niečo nedosiahnuteľné. Človek nepotrebuje mať k spoznaniu základnej Božej vôle nejaké mimoriadne zjavenie. O základnej Božej vôli nám hovorí Božie slovo, ktoré zachytáva, ako máme žiť a čo máme zachovávať. Ak je niekto verný v zachovávaní základnej Božej vôle, môže vstúpiť aj do špecickej Božej vôle pre svoj život. A ak nie je niekto verný v zachovávaní základnej Božej vôle a chce vstúpiť do špecifickej Božej vôle, ďaleko nedôjde. Veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú vyslovil o. Martin Mekel bola tá, že bez vstúpenia do Božej vôle sa nemôžeme stať zrelými a dospelými ľuďmi a kresťanmi. Bez jej napĺňania budeme stále iba malými deťmi, ktorými bude zmietať akýkoľvek vietor.

Večer sa účastníci konferencii zúčastníli na sv. omši, na ktorej o. Štefan Hrbček poukázal ako svätec dňa sv. Ignác spoznal Božiu vôľu pre svoj život a ako do nej vstúpil. Ranná modlitba bola veľmi bohatá. O. Igor ČIkoš viedol účastníkov k tomu, aby sa modlili modlitbu zástupného pokánia za svoje rodiny, osady a rómsky národ. Mnohí z účastníkov boli dotknutí touto modlitbou. Po nej nasledovalo moje vyučovanie - ako vstúpiť do Božej vôle. Tým kľúčom je viera, ktorá nám pomáha prijať a nasledovať to, čo nám Boh hovorí. Konferenciu sprevádzalo zdieľanie v malých skupinách, počas ktorých účastníci mohli aplikovať Božie slovo do svojho osobného života.

Konferencia vyvrcholila mini FestRomom, ktorý sa usktutočnil pred naším centrom, kde prišlo približne 200 ľudí - domáci i z okolia. Bol to požehnaný čas, kedy Boh konal prostredníctvom hudobnej služby kapiel z Krížovej Vsi, Podsadku, skupiny F6 a Lond. Program oživili divadelníci z Krížovej Vsi a svedectvá. Pri kázaní o. Martin Mekel poukázal na Božiu dobrotu, ktorá sa prejavuje jeho láskou ale aj prísnosťou, cez ktorú nás vychováva. O. Igor Čikoš zase hovoril o veľkosti Božej lásky, ktorá nám zjavuje našu hodnotu.

Vďaka Pánovi za spoločný čas strávený z bratmi a sestrami z iných rómskych komunít. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do organizovanie konferecie, FestRomu alebo na ňom slúžili.

13446128
13437662

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.