INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Tábory, na ktorých bolo živo

Naše tábory sme začali začiatkom júla v kláštore minoritov v Brehove, kde sme sa zišli 50 animátori z viacerých komunít z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a súbežne s nami mladí i starší z Gréckokatolíckeho formačného centra v Čičave, čo bolo pre nás veľmi obohacujúce. Počas tábora sme rozoberali, čo je naším povolaním v živote, mali sme zdieľanie nad Božím slovom, každodenné liturgie. Náš program obohatili tvorivé dielne, kde sme sa učili vyrábať rôzne výrobky ako napríklad koberčeky. Svojím svedectvom a slovom nás povzbudila Glória Gray laická misionárka z USA, ktorá je pre nás v jej veku 83 rokov vždy príkladom vydanosti, že Pánovi môžeme slúžiť vždy a všade. Ďakujeme minoritom za ich pohostinnosť, prijatie a výborné prostredie na letný tábor.

 

2016 07 tabor Brehov

Následne sme v júli absolvovali dva denné tábory v Krížovej Vsi pre mladšie a staršie deti, ktoré boli naplnené rôznymi hrami, tvorivými aktivitami, súťažami a modlitbou. Chcem sa poďakovať za obetavosť a úsilie všetkým animátorom i Ľubke Pitoňákovej, ktorá viedla tábor i napriek tomu, že predtým bola na operácii.

2016 07 detske tabory

 

V auguste ešte realizovali animátori z Veľkej Lomnice pod vedením svojho kaplána pobytový tábor pre deti a mládež v Ústí nad Priehradou. Okrem témy tábora, vyrážali na rôzne výlety do okolitej oravskej prírody napr. na Slanický ostrov alebo do Zuberca.

 

2016 08 tabor Ustie

 

Na záver by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, ktorý nás sprevádzal a chránil počas tohto času ako aj Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý podporil finančne realizáciu týchto táborov. Stretneme sa znova v roku 2017.

18127629
18127631

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.