INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

« Späť

Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Môžete nahliadnuť do prvého čísla občasníka Rómska Samária v elektronickej podobe, ktorým chceme vyplniť istú informačnú medzeru pri popisovania situácie Rómov. Zväčša z médií alebo po prežití vlastnej negatívnej skúsenosti, ktorá je násobená rokmi vzájomného odmietania, Slováci nad Rómami a naopak iba mávnu nad sebou rukou so slovami, že s nimi sa to nedá. A preto prvotným zmyslom nášho občasníka je poukazovať na mnohé pozitívne veci, ktoré sa už teraz dejú, keď sa medzi Rómami ohlasuje Božie kráľovstvo. Budeme to robiť cez zdieľanie skúsenosti ľudí, ktorí pôsobia medzi Rómami, cez svedectvá samotných Rómov, cez predstavenie našej vízie rómskej misie a cez poukázanie na to, ako môže Cirkev prispieť k pozdvihnutiu  a zmocneniu Rómov.

Ak si chcete objednať ďalšie číslo časopis po kliknutí na ikonu s písmenou i sa vám otvorí stránka, kde po stlačení tlačidla subscribe a následnom vyplenení vášho e-mailu získate prístup aj k ďalším číslam časopisu

Druhým dôvod, ktorý nás viedol  k vydávaniu tohto časopisu je to, že sme presvedčení, že prinášanie evanjelia do rómskych komunít na Slovensku nie je len úloha nejakých „špecialistov“, ale je to vec celej Cirkvi na Slovensku, ako nás k tomu vyzýva aj pápež František. Preto Vás chceme nielen informovať ale tiež pozvať do spolupráce na diele evanjelizácie rómskej Samárie. Misia medzi Rómami na Slovensku sa nepohne bez podpory širšej skupiny ľudí, ktorá sa môže prejavovať  v rôznych rovinách. Duchovne tým, že budú žehnať a modlitbou podporovať túto misiu. Morálne tým, že nebudú nadávať, ale sa slovne alebo prakticky budú angažovať. Finančne tým, že podporia zmysluplné projekty a aktivity. Preto v časopise dávame do pozornosti tri projekty, ktoré je možné podporiť – už spomínanú Zmierenie tour, projekt Rómovia – misia možná, ktorý zastrešuje formáciu rómskych animátorov z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice a dovybavenie misijného centra v Krížovej Vsi ako aj projekt Výstavby pastoračného centra v Hlinnom, kde už vyše 10 rokov existuje pastoračná služba prostredníctvom Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.  

Verím, že čítanie o tom, čo sa deje  v rómskej Samárii na Slovensku Vás nielen povzbudí, ale vzbudí vo Vás horčičné semeno viery, že rómska misia je možná. Prajem vám príjemné čítanie.

 

21116489
21116484

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.