Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránkach Rómskej misie v Podsádku. Podsádek je mestká časť Starej Ľubovne a filiálka farnosti Stará Ľubovňa

Na týchto stránkach nájdete informácie zamerané na pastoráciu a evanjelizáciu v Podsádku.

V stredu o 18:00 (v zimnom čase o 17:00) býva sv. omša pre rómov. Radi medzi nami privítame aj vás, ktorí čítate tieto riadky.

V Podsátku sa formujú viaceré rómske spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú.

Každý týždeň máme biblické stretnutie, modlitbu chvál alebo program pre deti. Akcie verejne oznamujeme na sv. omši.  

 

Profil

Rómska misia - Podsadek

Popis:
Stránka poskytuje informácie o dianí v Podsádku.

Udalosti

« Späť

Deň s kapelou LOND

Prijali sme veľké Božie požehnanie

24. marec bol vzácnym dňom. Navštívil nás otec Martin Mekel s kapelou LOND. Najprv bol program pre deti, kde si mohli prísť na svoje pri hrách a ukazovačkách. 

 

Nasledovalo vyučovanie pre ľudí, ktorí sa stretávajú v spoločenstvách. Otec Martin vysvetľoval Sv. Písmo ktoré sa dotýkalo vecí, čo aktuálne prežívame u nás v Podsádku - hovoril pokání a obrátení, o tom, akým spôsobom k nám hovorí Boh. Na záver nasledovala spoločná modlitba chvál. Ďakujeme hosťom a aj všetkým pomocníkom pri príprave potrebných vecí, aby sme mali pripravené podmienky na počúvanie.