Každé misijné dielo potrebuje duchovnú podporu a sprevádzanie.

To platí, samozrejme, aj o vzdelávaní misionárov, na ktoré sme sa  - s Božou pomocou - podujali na Katedre misijnej a charitatívnej činnosti Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v študijnom programe Rozvojová pomoc a misijná práca.

Toto je stránka komunity, ktorá sa rozhodla takouto formou nás podporovať. A keďže niektoré misijné kongregácie majú svoju kontemplatívnu súčasť oblečenú v ružových habitoch, nazvali sme ju "ružové bratstvo"... Samozrejme, vítame v ňom aj sestry (to len slovenčina si s takým niečím nevie poradiť :-) ).

Komentáre - príspevky

Keďže tí, ktorí o svojom vysokoškolskom štúdiu v súvislosti so svojím povolaním rozmýšľajú intenzívne už teraz, spustili sme "informačnú kampaň" - vyrobili sme plagáty, ktoré roznášame po školách, oslovili sme médiá a najmä priamo - prostredníctvom ľudí, šírime informáciu o našom študijnom programe.
Odoslané 20.10.2012 4:14.
Ďakujeme za "živý" impulz k modlitbám. Moje tety sa vždy pýtajú, čo je nové.
Odoslané 26.10.2012 21:22 ako reakcia na Stanislav Košč.
Prijmite pozdrav od nášho spoločenstva chorých a handicapovaných, včera sme mali biblické stretko a pred ním ruženec na váš úmysel.
Odoslané 13.11.2012 22:36.
Ružové bratstvo Vám želá a vyprosuje, aby sa v novom roku s Božím požehnaním Váš sen splnil a Katedra misijnej a charitatívnej činnosti začala v tomto roku svoju
činnosť.
Odoslané 1.1.2013 18:43.
Sú mi sympatické ciele tejto komunity a verím, že budú aj dosiahnuté.
Odoslané 1.1.2013 20:25.
Včera sme odprevadili do večnosti tetu Žofku, 83 r., ktorá sa tiež podieľala na modlitbách "ružového bratstva". Posledný rok bola už dosť mentálne postihnutá, ale čo sú misie, vedela.
V popradskej nemocnici bojuje z posledných síl pani Erika, 78 r. Celý život sa popri svojej rodine venovala rôznym aktivitám vo farnosti, posledné dva roky trpezlivo znáša na vozíku a chodítku, spadla a veľmi si doudierala tvár aj ostatné telo. Modlitby a utrpenie obetuje na naše úmysly.
Odoslané 17.1.2013 11:19.
Dnes sme mali Deň otvorených dverí - prišlo pár záujemcov, niektorí vyzerali celkom dobre motivovaní... Budeme na nich myslieť a uvidíme.
Odoslané 20.2.2013 15:35.
Reagujem v ružovej polovici- nižšie. Ď.
Odoslané 20.2.2013 15:51 ako reakcia na Stanislav Košč.
Dostali sme pár prihlášok... Hm, len celkom málo. Som zvedavý na uchádzačov - budúci týždeň začínajú motivačné pohovory...
Odoslané 30.3.2013 8:40.
Aj Pán mal celkom málo apoštolov, a Cirkev sa rozšírila, hoci bola ťažko skúšaná,
po celom svete. Modlíme sa za to, aby tí, čo sa rozhodli, vytrvali a ich pohnútkou bola skutočná láska. Pán nech budúcim študentom aj pedagógom žehná!
Odoslané 31.3.2013 22:55 ako reakcia na Stanislav Košč.
Milé naše "ružové dámy". Chcem Vám opätovne poďakovať za Vašu priazeň a duchovnú podporu pre naše spoločné dielo. Žiaľ, "osud" mu nateraz nepraje. Študijný program "Rozvojová pomoc a misijná práca", hoci je akreditovaný, nebol otvorený - údajne pre nízky záujem a pre "strategické" rozhodnutie fakulty neotvárať nové bakalárske programy v období pred komplexnou akreditáciou. Z tohto dôvodu bola zrušená i naša Katedra misijnej a charitatívnej činnosti a pričlenená späť do Katedry sociálnej práce (z ktorej vzišla kedysi s cieľom pripraviť tento program) - údajne pre posilnenie katedry.
Ale nevzdávame sa. Som hlboko presvedčený, že podobne ako Učiteľstvo náboženskej výchovy alebo Cirkevná hudba, aj tento študijný program - hoci sa, samozrejme, môže objaviť aj na inej univerzite - majú práve na Katolíckej univerzite svoje "domovské" a nezastupiteľné miesto. Ešte viac som však presvedčený, že Vaše modlitby nemôžu vyjsť len tak naprázdno. Ak ich Pán zatiaľ nevypočul, je to pravdepodobne len preto, že my (personál Katolíckej univerzity) ešte nie sme dosť na výške tohto Jeho diela...
Chcem sa teda pokúsiť akreditovať študijný program "Rozvojová pomoc a misijná práca" nie ako bakalársky, ale ako magisterský. Vedie k tomu pomerne komplikovaná, ale nie neschodná cesta. Verím vo Vašu ďalšiu podporu na nej a v Božie svetlo do jednotlivých jej krokov.
Odoslané 23.9.2013 23:57.

Za čo sa modlíme aktuálne?

Profil

"Ružové bratstvo" Katedry misijnej a charitatívnej činnosti PF KU

Popis:
Spoločenstvo modlitby na podporu vzdelávania misijných pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Správca stránok
Stanislav Košč