« Späť

Duchovné cvičenia chlapcov na Červenej Vode

 

Tohoročné jarné prázdniny mali chlapci so sabinovského oratka možnosť začať naozaj kvalitne, duchovnými cvičeniami. Prázdniny oficiálne začínali až v pondelok 18. februára, každý, kto navštevoval školu vie, že už v piatok sa žije so skvelým pocitom, že ma čaká voľno. O to lepší pocit máte ak viete, že idete niekam preč, idete skúsiť niečo nove, nepoznane.

DC chlapci 1

Zo všetkých pozvaných chlapcov na DC pozitívne zareagovalo 8 statočných. Boli to chalani, ktorý na DC ešte neboli, alebo boli raz. Teda v piatok (15.2.2013)  o 16:00  sa spolu stretli pri našom oratku a vydali sa na miesto, kde ich až do pondelka nevyrušoval ruch tohto rýchleho a technického sveta- smer saleziánska chata na Červenej Vode. Ochotní spolupracovníci zabezpečili prevoz na autách do nového sveta plného snehu, keďže v meste ho už toľko nebolo. Po úspešnom, skoro horskom výstupe so všetkými potravinami a batožinou, ktoré sa vytiahli na saniach, sa chlapci udomácnili už vo vykurovanej chate, kde ich čakali dvaja animátori, Dávid a Mišo. Všetko sa hneď pripravovalo na otváraciu sv. omšu, ktorou sa oficiálne odštartoval požehnaný čas. Po sv. omši don Pavol Seman, kazateľ DC, vyhradil čas pre hry na budovanie atmosféry radosti a kamarátstva.  O necelé dve hodiny si spolu prešli a predstavili program na ktorom sa zároveň aj dohodli.

A ako vnímali tieto DC účastníci, asistencia či kňaz?

Z DC som odišiel veľmi spokojný. Dá sa povedať,  že som si z nich zapamätal dosť veľa veci z prednášok, no hlavne zo spovede. Dali mi poučenie do života a naučili ma aj ako sa správne vyspovedať. Posunul som sa v pred v otázkach ako byt dobrým človekom a správnym animátorom. Ale chýbalo mi viac ticha, a pohodlie na prednáškach :-) (Patrik, účastník)

Duchovne cvičenia mi dodali silu, obnovu po duchovnej stránke. Začal som tak znova žiť s čistým kontom v duši, bez hriechu a s čistou hlavou, teda komplet RESET. Asi by som privítal viac stíšenia a ticha, ale bolo super. (Majo, účastník)

Na týchto DC som premýšľal a modlil sa za svoje povolanie resp. zamestnanie. Otázku duchovného povolania už mám vyriešenú. Možno by som privítal viac ústrania a tiež, keby DC boli v lete, kedy sa dá viac premýšľať v prírode. Tiež som si po DC všimol na sebe veľa nedostatkov, ktoré by som mohol a aj chcem zmeniť. (Ondrej, účastník)

Zapamätal som si veľa poznatkov  z prednášok, príbehov, kázni... Napríklad, že dobrá svätá spoveď je vtedy, ak splníš týchto päť bodov: dobré spytovanie svedomia, silné predsavzatie, úprimná ľútosť, úplné vyznanie hriechov, skutok pokánia. Naučil som sa veľa dobrých rád či už pri rozhovore z Bohom (modlitbe) , pri svätej spovedi, a stolovaní. Po týchto DC som sa rozhodol zmeniť prístup k povinnostiam a viac sa spoliehať na Boha.  Pre budúcnosť by som chcel, aby bolo viac rešpektované silencium.  (Kristián, účastník)

Rozprávali sme sa o kráľovi Dávidovi, jeho živote, že výzor nie je to, podľa čoho treba súdiť ľudí, ale podľa očí... Tie sú zrkadlom duše!!! Viac som si uvedomil, čo je to silné predsavzatie, tiež to, že treba odolávať pokušeniam už v počiatkoch a tiež, že treba pomáhať druhým ak to majú ťažké, aby nestrácali nádej a neodvracali sa od BOHA. (Vojtech, účastník)

Som naozaj nadšený z toho, že sa chlapci rozhodli stráviť tento čas, začiatok prázdnin, na inom mieste ako zvyčajne, s Pánom. Potešil ma aj počet, ak sa nakoniec nazbieral. Je mi ľúto, že som tam s nimi nemohol byt celý čas, ale aspoň tie prvé dva dni si veľmi cením. Je to aj pre mňa dobrá skúsenosť, nie len sa s nimi stretávať na stretkách a v oratku, ale postaviť sa do pozície sluhu a vytvoriť svojou pomocou bezstarostne prostredie, aby sa mohli sústrediť na Boží hlas.  V sobotu ma vystriedal super animátor, Damián, ktorý im potom posluhoval namiesto mňa.  Majo šiel na DC chorý a prišiel zdravý, Kristián odchádzal 14-ročný a naspäť sa vrátil 15-ročný. To sú také "nepodstatne" zmeny. Verím, že sa v nich pohlo oveľa viac, ale po tej duchovnej stránke a vzali si to do svojho osobného života, či do animátorskej "kariéry". (Dávid, asistencia)

Don Pavol Seman, SDB:

Samozrejme, trochu nám robilo problém zachovanie silencia, ale postupne sa to len zlepšovalo. V meditáciách počas dňa sme sledovali mladíka Dávida, ktorý rástol v obľube u Boha aj ľudí, odkedy bol pomazaný prorokom Samuelom. Ľudský a duchovný rast Dávida je výzvou a ponukou pre každého mladého kresťana, ktorý je pomazaný a povolaný Bohom od okamihu krstu. Spoločná modlitba ranných a večerných chvál, meditácie v silenciu, každodenná sv. omša a modlitba ruženca, počúvanie biblických príbehov a evanjelia počas stolovania, chutné jedlo, priateľská atmosféra a krátka rekreácia po obede aj večeri, spoločné pozeranie a podelenie sa o dojmy z filmu Napola (o chlapcoch počas 2.svetovej vojny) – to všetko vypĺňalo čas trojdňových duchovných cvičení. Vyvrcholením boli pekné a úprimné sväté spovede a rozhodnutia (predsavzatia) do budúcnosti.

Srdečne ďakujeme našim animátorom (Dávidovi, Damiánovi a Michalovi) aj saleziánom spolupracovníkom (Mišenčíkovcom, Žilkovcom a Kropiľákovcom), ktorí sa perfektne postarali o asistenciu aj o materiálne a duchovné zabezpečenie. V neposlednom rade patri veľká vďaka otcovi Pavlovi Semanovi, ktorý kázal tieto duchovné cvičeniach. Bez požehnania nášho Nebeského Otca by nič nebolo takým, tak Jemu ďakujeme o to viac.