« Späť

Naša milá sestra Majka

Naša milá sestra Majka

Dňa 29. novembra 2019 o 19.15 hod si Pán zobral zo sebou do večnej radosti našu milú sestru, Majku Vavrovičovú. Aj napriek dlhej a vyčerpávajúcej ťažkej chorobe, sme ju všetci poznali ako ženu nesmierne milú a radostnú, citlivú a chápajúcu, vždy ochotnú pomôcť, kde sa len dalo, s úžasným zmyslom pre praktickú službu. Svoju silu čerpala vždy s autenticky prežívaného sviatosného a modlitbového života, s neustálom hlbokom spojení s Ježišom Kristom. Bude nám všetkým určite veľmi chýbať. Kiež je Pán, svojim večným láskavým objatím vynahradí jej veľkú lásku a dobrotu, ktorú sme mohli toľko krát a tak rozličným spôsobom počas jej života zakúšať.

Majka vstúpila do "prvej vlny" formačných spoločenstiev v roku 2011. Po trojročnej základnej duchovnej príprave sa sama stala animátorkou nového spoločenstva, v ktorom ďalším veriacim obetavo a s láskou napomáhala v kráčaní za Kristom, počas dašlích 3 rokoch formácie. Počas mnohých rokov sa v tichosti a obetavo, starala o čistotu, hygienu a a pravidelnú výmenu uterákov v celom JPC. Od roku 2018 sa stala členkou spoločenstva SKA s názvom: Pomoc bezdomovcom a núdznym, kde opäť obetavo a s velkým nasadením rozdávala svoju lásku všade okolo seba. Neustále čerpala silu z toho najhlbšieho prameňa lásky, ktorým je Kristovo milosrdné srdce, o čom svedčí aj skutočnosť, že bola jedna z prvých, ktorá sa prihlásila na 5 - dňové ignaciánske duchovné cvičenia, so začiatkom 1. decembra 2012, na ktorých bude s nami participovať už z pohľadom z večného Objatia nebeského Otca. 

Majka, veríme, že na nás nezabudneš, a budeš nás všetkých sprevádzať aj naďalej z neba, svojou láskou, radosťou a tebe tak charaktertiským neuhasínajúcim optimizmom.

S Majkou sa prídeme rozlúčiť počas pohrebných obradoch.

Posledná rozlúčka s našou drahou Majkou Vavrovičovou bude v stredu 4.12. a začne zádušnou sv. omšou o 11.30 hod. v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch, ktorú odslúži p.Leo Slaninka, následne bude slávnostný rozlúčkový obrad v sále na cintoríne na Žilinskej ulici o 13.00 hod. Po obrade bude Majkine telo odvezené ku kremacii.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve