« Späť

Prvá zahraničná misia členov SKA

Prvá zahraničná misia členov SKA

V dňoch 5. - 6. októbra 2019 sa uskutočnila prvá evanjelizačná misia členov SKA z Piešťan. O svojich skúsenostiach svedčili počas dvoch sv. omší v Chomutove, kde páter Leopold Slaninka SJ začína rozvíjať duchovnú formáciu v rámci malých formačných spoločenstiev. Od polovice októbra vzniknú 4 spoločenstvá: do 50 rokov, nad 50 rokov, pre "novo-krstencov" - teda pre tých, ktorí ako dospelí prijali sv. krstu za posledných 5 rokov, a taktiež spoločenstvo pre rómov, ako súčas prípravy na krst ich detí, či samotných dospelých.

Manželia Mirka a Oliver Šiškovci svedčili o tom, čo všetko prináša spoločenstvo o života manželov. Ľubomír Čellár vzhľadom na svou osobnú skúsenosť povzbudil mužov k odhodaniu započať takúto formačnú cestu. Stanka Hubačová vydala krásne svedectvo o tom, ako Pán Ježiš môže pomôcť človekovi, ktorý sa ocitne v životných ťažkostiach, práve prostredníctvom bratov a sestier v spoločenstve. Peter Kalabus svedčil o sile Ducha Svätého, ktorý osobitne pôsobí v spoločenstve a posilňuje v konkrétnj službe iným.

Svedectvá sa stretli s veľm pozitívnym ohlasom chomutovských veriacich a doteraz je už prihlásených 60 veriacich, ktorí sa začnú už teraz duchovne pripravovať na milostiplné prežitie tohtoročých vianočných sviatkov.

SKA 

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve

 

Formácia

 

   

 

 

 

 

FORMÁCIA

 

KP - Kristoví priatelia

 

 

 

 

 

 

KP - KRISTOVI PRIATELIA

 

Prvá pomoc

 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSTVO PRVEJ POMOCI

 

Discover

 

 

 

 

 

 

DISCOVER

 

Magis

 

 

 

 

 

 

MAGIS

 

Kresťanská formácia snúbencov a mladomanželov

 

 

 

 

 

 

KRESŤANSKÁ FORMÁCIA SNÚBENCOV A MLADOMANŽELOV

 

Evanjelizácia hľadajúcich a neveriacich

 

 

 

 

 

 

EVANJELIZÁCIA HĽADAJÚCICH A NEVERIACICH

 

Služba bezdomovcom a núdznym

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA BEZDOMOVCOM A NÚDZNYM

 

Spoločenstvo pre starostlivosť o osamelých ľudí

 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSTVO PRE STAROSTLIVOSŤ O OSAMELÝCH ĽUDÍ

 

Spoločenstvo pre starostlivosť o deti počas manželských stretiek

 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSTVO PRE STAROSTLIVOSŤ O DETI POČAS MANŽELSKÝCH STRETIEK

 

Spoločenstvo pre duchovnú podporu spoločenstiev SKA

 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSTVO PRE DUCHOVNÚ PODPORU SPOLOČENSTIEV SKA

 

Vrbovské chvály - chválové spoločenstvo

 

 

 

 

 

 

VRBOVSKÉ CHVÁLY - CHVÁLOVÉ SPOLOČENSTVO

 

Spoločenstvo pre evanjelizáciu neveriacich a hľadajúcich

 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSTVO PRE EVANJELIZÁCIU NEVERIACICH A HĽADAJÚCICH

 

Podpora mladých rodín

 

 

 

 

 

 

PODPORA MLADÝCH RODÍN