Správy

« Späť

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

V sobotu, 27. apríla 2019 sa v priestoroch JPC v Piešťanoch stretli členovia Tvorivého tímu Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti, SKA.  Na stretnutí vládol vrúcny duch kresťanského veľkončného nadšenia v službe bratom a sestrám v Piešťanoch a v jeho okolí. Hlavným bodom programu bola príprava Komunitného dňa SKA, ktorý je plánovaný na niektorú júnovú nedeľu. Jeho cieľom bude stretnutie všetkých členov SKA, vzájomné poznanie a prehĺbenie vzťahov a samozrejme, ako vždy, nebude chýbať ani program pre deti, ktorý zorganizuje spoločenstvo "KP". Delegátka pre formáciu, Zdenka Clementisová, oboznámila tiež čenov TT o krokoch, ktoré podnikla na zabezepečnie ochrany osobných údajov členov SKA, v zmysle súčasných zákonov. Ďalšie stretnutie Tvorivého tímu je naplánované na 25. mája 209.