Správy

« Späť

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

V sobotu 8. decembra 2018 sa o 19.30 hod konalo stretnutie členov Tvorivého tímu SKA, prvý krát po odchode pátra Leopolda Slaninku SJ. Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili všetci jeho členovia,  bolo cítiť úžasnú atmosféru radosti a odvahy zo všetkých prítomných, a všetci chceli rozumným a vecným spôsobom prispieť ku konštruktívnemu dialógu  vo všetkých oblastiach našej cesty v ignaciánskej spiritualite. Všetci členovia sa jednomyseľne rozhodli v pokračovaní rozvoja SKA v rámci základnej štruktúry, ktorú tvoria dve ústredné charakteristiky a štyri hlavné smerovania. Delegátka pre formáciu, Zdenka Clementisová tiež referovala o situácii v jednotlivých spoločenstvách a túžbach ich členov, ktoré práve v tom týždni navštívila. Záver stretnutia patril radostnému agapé v duchu klasického adventného punču.