Blog

« Späť

Milujte

Milujte

Z liturgických textov na dnes 14. máj 2013

 
Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.
 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 15, 9-17

 
 
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

+

Ježiš aj nás vyzýva:

- zachovať prikázania, ktoré nám dal;

- aby sme mohli zostávať v jeho láske

- aby sme mali Jeho radosť, a aby naša radosť bola úplná;

 

Ježiš aj nás vyvolil a ustanovil nám:

- aby sme išli a prinášali ovocie;

- a aby naše ovocie zostalo;

- aby nám Otec dal všetko, o čo ho budeme prosiť;

Ježiš nám prikazuje dvakrát, "aby sme sa milovali navzájom", aby sme sa milovali navzájom, ako On miluje nás;

+

Sme vyvolení, aby sme konali, čo nám oznámil Pán, aby sme zachovali prikázania aj učenie, aby sme zostali v Jeho láske, aby sme sa milovali navzájom, ako nás miluje On, aby sme mali Jeho radosť,  aby naša radosť bola úplná! Sme vyvolení ísť, prinášať ovocie, trvalé, a aby nám Otec dal, všetko, o čo s vierou prosíme!

Amen. Aleluja!

+

Vzájomná láska - úcta, prijatie s láskou, nesenie bremien jeden druhému, povzbudzovanie sa navzájom vo viere, v nádeji a v láske, zmýšľanie a život podľa Ducha svätého, posväcovanie života a ovocie Ducha - modlitba, služba, skutky lásky, ktoré zostane pre iných, pre zdieľanie a pre podporu blížneho vo všetkom, čo potrebuje, aj pri raste viery a lásky.

Vzájomná láska je aj mlčanie s láskou..., nesenie bremena v tichu noci, aj rinutie sĺz, keď som "zasa" zlyhala a keď ZNOVA prichádzam do prítomnosti môjho Boha..., lebo som nerozumela bratovi, sestre...a ľutujem to... aj to je láska. Úprimné srdce pred Bohom, ktoré sa umára, lebo som "zasa" nezvládla niesť iného človeka... Moja ľútosť je láska Boha, ktorý mi stiera slzy a vedie ma znova k človeku... aby sme sa spou smiali nad našu krehkosťou. Pane môj, Ty ma veď , Ty buď so mnou, potom sa nič zlé nemôže stať...ani mne, ani blížnemu.

+

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju máme my voči vám.

Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony a vo svätosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.Amen.

1Solúnčanom 3, 12- 13;

 

Zdroj: http://lc.kbs.sk/?den=20130514