Blog

« Späť

Znamenie

Znamenie

Z Knihy proroka Izaiáša

Emanuelovo znamenie uprostred vojnovej hrôzy

     Keď bol judejským kráľom Achaz, syn Joatama, syna Oziáša, vytiahol sýrsky kráľ Rasin a izraelský kráľ Pekach, syn Romeliáša, do boja proti Jeruzalemu; no nemohli ho dobyť. Keď Dávidovmu domu zvestovali: „Sýria táborí v Efraime,“ chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy v lese pod náporom vetra. Pán povedal Izaiášovi: „Choď naproti Achazovi ty a tvoj syn Šeárjášúb k hornému rybníku na koniec vodovodu na cestu pri bielovisku a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný; neboj sa, nech sa ti srdce nedesí týchto dvoch dymiacich obhorených polien: zúrivého hnevu Rasina zo Sýrie a Romeliášovho syna; toho, že sa Sýria, Efraim a Romeliášov syn sprisahali proti tebe a povedali si: ‚Vytiahnime do Judey a zastrašme ju; pripojme ju k sebe a ustanovme tam za kráľa Tábelovho syna.‘“

Toto hovorí Pán, Boh:

„Nestane sa, nebude to tak;
lebo hlavou Sýrie je Damask
a hlavou Damasku Rasin.
Ešte šesťdesiat a päť rokov
a Efraim prestane byť národom.
A hlavou Efraimu je Samária
a hlavou Samárie Romeliášov syn.
Ak neuveríte, neobstojíte.“

     Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel; maslo a med bude jesť, aby vedel zavrhovať zlo a voliť si dobro. Lebo skôr, ako bude chlapec vedieť zavrhovať zlo a voliť si dobro, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa hrozíš. Pán privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dní, keď sa Efraim odlúčil od Júdu, privedie asýrskeho kráľa.“

+

Zavrhovať zlo, robiť dobro - zavrhovať zlo v myšlienkach, v slovách, v skutkoch... vo svojom srdci. Robiť dobro, aj keby to "vyzeralo" ako do prázdna..., lebo Pán hľadí na svoje deti a všetko o nás vie.

Nebáť sa zla, lebo bude zničené. Pán hovorí: "daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a nech sa ti srdce nedesí..." Je s nami Emanuel - Boh je s nami.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým