Blog

« Späť

Rozdelené kráľovstvo

Rozdelené kráľovstvo

Pokračujeme v tak poučných dejinách Izraela,ktoré začínajú byť smutné, ale hovoria aj k nám.

Keby bol Šalamún vydržal celý život pri Pánovi a jeho zákonoch, bol by Izrael prosperoval a žil v mieri, ako to bolo za jeho panovania, kým sa nedopustil zrady. Pohanské ženy, ktoré mal vo svojich hárémoch, ho naviedli k modloslužbe. Dávidovi stačilo sedem žien, Šalamún ich mal trojciferne.

Sláva a moc niekdajšieho múdreho kráľa sa začali otriasať. Povstávali vzbury, z ktorých najväčšiu vyvolal jeho sluha Jeroboam.Jeroboama stretol prorok Ahiáš a oznámil mu Pánovu vôľu.Prorok roztrhol symbolicky plášť na dvanásť kúskov a kázal Jeroboamovi, aby si desať vzal.Znamenalo to desať izraelských kmeňov, ktorým sa mal stať a nakoniec sa i stal kráľom. Hlavným mestom však  už nebol slávny a krásny Jeruzalem, ale Samária. Bolo to Severné kráľovstvo - Izrael. Zvyšné dva kmene pod vládou zákonitého nástupcu- syna Roboama v spustlom Jeruzaleme.Chrám ešte stál, ale....tieto kmene, pôvodne jednotné, viedli proti sebe vojny a nástupcami spomínaných kráľov sa stali muži, ktorí dali prednosť chamtivosti, modlárstvu, cudzím bohom, Južné kráľovstvo nazvali Judskom, patrili doň kmene Júda a Benjamín.

Neubránime sa smútku nad tým všetkým. Koľkokoľvek bolo bojov, ale história národa bola vcelku slávna.A teraz taký úpadok. No nedajme sa oklamať. Neprišiel odrazu.

Ale Boh poslal i v týchto časoch svojmu ľudu prorokov, pretože On je vždy verný. Jeruzalem bol ako hlava bez tela, ale to bol iba začiatok tragickejšej histórie Izraela.

°°°°°°°°°°

Je na našej vernosti Pánovi, aby sme pred podobným osudom zachránili našu drahú vlasť.

Ak otvoríme oči, aj my musíme vidieť, že sa deje čosi podobné, hoci v zahalenejšej a o to nebezpečnejšej forme, sme obostretí svetom hluku, reklám,zvádzania masmédiami ktoré sa bleskovou rýchlosťou šíria, na skutky, ktoré sa Bohu nepáčia. Aj my máme nové modly a chrám- potreba chodiť dakovať a modliť sa o pomoc sa  okliešťuje na hodinu v nedeľu a väčšina si žije svoj život, kde Boha nevpustí.

Nárek nám nepomôže.

Pomôže chytiť sa vystretej Otcovej ruky, a držať sa jej za každú cenu, nech by sa dialo čokoľvek. A nebojme sa stať prorokmi- nie predpovedateľmi budúcnosti- ale tými, čo s láskou napomínajú: "Vráť sa k Pánovi. Jedine on môže pomôcť. Modli sa- srdcom, nielen perami. Jemu nič nie je nemožné, ani odvrátiť zlo. Tu sa nedá ostať neutrálnym. Tu platí jedine za a proti."

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Tak je, nemôžeme horekovať, my sme tí, ktorí môžeme, musíme v modlitbách vyprosiť spravodlivého panovníka, či prezidenta, či poslancov... , či zákon... Ďakujem za blog :o)
Odoslané 3.2.2014 21:44.
Ďakujem, Irmuška.
Dobre hovoríš:

A nebojme sa stať prorokmi- nie predpovedateľmi budúcnosti- ale tými, čo s láskou napomínajú: "Vráť sa k Pánovi. Jedine on môže pomôcť."
Odoslané 4.2.2014 18:56.