Blog

« Späť

Lk 4, 14-22 Duch Pána je nado mnou....

Lk 4, 14-22 Duch Pána je nado mnou....

Iba nedávno sme počuli príbeh ,ako pochodil Ježiš v synagoge vo svojom rodisku...

Ježiš v synagoge v Nazarete rozvinul knihu-zvitok a "náhodou" sa otvorila na mieste, kde sa vraví práve o ňom v Izaiášovom proroctve. Prečítal a oči všetkých sa upreli na neho.Prisvedčil: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli".

Prisviedčali a "divili sa milým slovám"- ako píše Lukáš.

Ku stati je aj pokračovanie.Odrazu ho chceli zvrhnúť zo zrázu....Je veľmi ťažké pochopiť, prečo. Azda preto, že bol jedným z nich, synom Márie a podľa práva i Jozefa, ktorý bol tesárom....

Ale Božie slovo je  n a d č a s o v é- Môžem ho čítať, kontemplovať, aplikovať stále.

Často čítam stať, ktorú som už mnohokrát čítala- no Pán mi vždy daruje  n o v ý   pohľad.

Ježiš je Boh. Niet  v z d i a l e n é h o  Boha, niet  i n é h o   Ježiša. Je stále ten istý a On to myslí vážne. A  hlása  r a d o s t n é v e c i....

Zajatí sú prepustení..... Som i ja?