Blog

« Späť

Boh je láska

Boh je láska

Boh je láska. Kniha Pieseň piesní je najkrajšia z kníh Písma, je plná slov Boha o láske ženícha a snúbenice... Je viac, než to.

Boh hovorí v Pieseň piesní 5, 1;

"Prídem do záhrady k tebe, nevesta moja! Pozbieram myrhu s voňavou drevinou. Otvorím plást a jem med. Pijem víno, pijem mlieko. Jedzte, priatelia, aj vy, a pite vaše víno; opojte sa láskou!

Záhradou je tvoje srdce.... Boh prichádza do srdca človeka... Boh Láska prichádza do srdca človeka.... Miluje ...Iba miluje...

Myrha a voňavé byliny sú trpkosti a malé, všedné krásy tvojho srdca... Boh ich zbiera v srdci človeka! 

Plást medu - Boh otvára svoje srdce, zdroj dobra a lásky, a dáva sa človeku... On, Prameň lásky v srdci človeka, ktorý je v hĺbke srdca, On sám vložil do srdca človeka plást lásky, zdroj lásky, všetkého dobra, vložil do nás Seba... Boh otvára "plást medu" a pije med - pije sladkosť blaženosť Boha, aj my ju môžeme piť... Boh je v srdci človeka...

Potom pije víno - oblažuje svoje srdce, víno je opojný nápoj, ktorý tu naznačuje opojenie láskou k Bohu, opojenie Bohom, ktorý je láska - sv. Bernard z Clairvaux,  mních cistercián, ktorý žil v 19. storočí a napísal nádherné dielo o láske k Bohu (Spisy sv. Bernarda).

Pije mlieko - je znamením toho, že sme ešte v tele, preto potrebujeme telesný nápoj- mlieko...  (sv. Bernard z Clairvaux,  cistercián z 19. storočia )

Boh volá nás, mňa, teba, nazýva nás priateľmi - sme účastní jeho lásky... hovorí nám, aby sme jedli a pili víno - nápoj blaženosti Boha, aby sme jedli a pili  z "našej " blaženosti s Ním..., hovorí, aby sme sa opojili jeho láskou, ako vínom... sme v jeho láske... sme ponorení v Bohu, ktorý ne láska...

!+ Nádherné slová Boha, Nebeského Ženícha neveste - tebe!

Vezmi, jedz a pi lásku Boha! Je v tebe....

Nenechaj čakať Miláčika tvojho Boha, Ježiša! Milujme ho...

Milujme Boha celým srdcom, celou dušou a zo všetkých síl, milujme BOHA, ktorý JE LÁSKA!

Boh v knihe o láske... Pieseň piesní hovorí o láske.... slová opisujú lásku muža a ženy... Je to viac, než to!  Boh hovorí o sebe! Boh sám je snúbenec, milujúci nevestu, snúbenicu svoju. Boh miluje človeka...

Nevesta, snúbenica Božia je jeho Cirkev - ľud, my, ty, ja... človek, ľud milujúci Boha...

Snúbenica nemyslí na nič iné, iba na svojho milého, na Boha... Túži celým srdcom, je "chorá z , lásky"...

Otváram plást lásky Boha... jem med ... pijem lásku...

Keď sme unavenį na smrť zo života, z námahy tela aj duše, vojdime do "záhrady duše" , tam je Boh, otvorme "plást" lásky Boha a pime jeho lásku... a "stratíme sa" v láske... v Bohu...