Blog

« Späť

Čo je vzkriesenie

Čo je vzkriesenie

Oslovil ma text sv. biskupa Flugencia Ruspenského.

Hovorí o tom, čím je vzkriesenie.

 

Z traktátu svätého biskupa Fulgencia Ruspenského O odpustení

(Liber 2, 11, 2 – 12, 1. 3-4: CCL 91 A, 693-695)

 

Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži
 

     „Razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie poľnica, mŕtvi vstanú neporušiteľní a my sa premeníme.“

Keď Pavol hovorí „my“, vyhlasuje, že s ním získajú dar budúcej premeny aj tí, ktorí s ním a s jeho spoločníkmi vytvárajú v tomto čase spoločenstvo Cirkvi a správneho života. Aby naznačil povahu tejto premeny, hovorí: „Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ Aby teda v takých ľuďoch potom mohla nastať premena zo spravodlivej odmeny, teraz predchádza premena z nezištnej štedrosti.
    

Teda tí, čo sa v tomto živote premieňajú zo zlého na dobré, majú prisľúbenú odmenu budúcej premeny.
     A toto sa v nich deje skrze milosť, že sa v nich najprv tu cez ospravedlnenie, v ktorom sa duchovne vstáva z mŕtvych, začne premena ako Boží dar a potom v zmŕtvychvstaní tela, ktorým sa dovŕši premena ospravedlnených, zostáva naveky dokonalé oslávenie a už sa nemení. Veď na to ich mení najprv milosť ospravedlnenia a potom oslávenia, aby v nich toto oslávenie zostalo nemenné a večné.
     Lebo tu sa menia prostredníctvom prvého zmŕtvychvstania, ktoré ich osvecuje, aby sa obrátili. V ňom totiž prechádzajú zo smrti do života, z neprávosti do spravodlivosti, od nevery k viere, od zlých skutkov k svätému životu. Preto nad nimi druhá smrť nemá moc. O nich sa hovorí v Zjavení: „Blahoslavený, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moc.“ A v tej istej knihe sa opäť hovorí: „Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.“ Ako teda v obrátení srdca spočíva prvé vzkriesenie, tak druhá smrť vo večných mukách.
     Preto nech sa tu ponáhľa mať účasť na prvom vzkriesení každý, kto nechce byť odsúdený na večný trest druhej smrti. Lebo tí, ktorí sa dajú v tomto živote v bázni pred Bohom premeniť a prechádzajú od zlého života k životu dobrému, tí prechádzajú zo smrti do života a tí sa potom aj premenia z potupenia na slávu.

+

Prvé vzkriesenie je obrátenie srdca... deje sa v nás prostredníctvom Božej milosti. Tu vstávam z hriechu cez milosť, potom sa vo mne deje premena ako boží dar, a napokon zŕtvychvstanie - dovŕšenie premeny ospravedlnenia, prichádza dokonalé oslávenie a už sa nemení...

+

Predchádza skutočnému vzkrieseniu (v budúcnosti), deje sa pri každom obrátení srdca - prvý krát... potom ešte mnohokrát v živote človeka - boje, temná, opustenosti, pády, vždy nové vstávanie z hriechu... Napokon je srdce pevne a silno obrátené k Bohu, tu už mu neublíži smrť _ hriech mizne a zostáva dokonalé oslávenie, ktoré sa nemení...

 

http://lc.kbs.sk/

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým