Blog

« Späť

Dom Boží a my, jeho ľud

Dom Boží a my, jeho ľud

Ezdráš 1, 1-11; Návrat zo zajatia, stavba chrámu, Pán vzbudil ducha

perzského kráľa Kýra...

+

 

Návrat Židov z babylonského zajatia za Zorobábela a stavba chrámu

Povolenie kráľa Kýra pre návrat

Kráľovský výnos. – 11,1V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo, vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perzského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť – a to aj písomne – toto:

2 n.„Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. 3Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela; to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. 4A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hosťuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme!“

Prví zajatci sa vracajú. – 5A tak sa vybrali náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi s levitmi a vôbec každý, komu Boh vnukol, aby šiel a staval Pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. 6Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne.

Navrátenie chrámového riadu. – 7Kráľ Kýros vydal aj nádoby Pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha. 8Perzský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata a ten ich odpočítal júdskemu kniežaťu Sasabasárovi.

9A toto je ich počet: Zlatých mís – tridsať, strieborných mís – tisíc, nožov – dvadsaťdeväť, 10zlatých čiaš – tridsať, podradnejších strieborných čiaš – štyristodesať, iných nádob – tisíc; 11všetkých nádob zo zlata a striebra – päťtisícštyristo. Toto všetko niesol Sasabasár naspäť, keď sa zajatý ľud sťahoval z Babylonu do Jeruzalema.

+

Výkaz zajatcov, ktorí putovali do vlasti Kniha Ezdrášova 2, 1-67;

Slovo nám ďalej opisuje počet všetkých skupín ľudí,podľa rodov, podľa ich vodcov, mužov Izraelského ľudu, a rodov... Doslova, presne opisuje počtet ľudí... Celý odsek uvádza čísla opisujúce počet  tých, ktorí putovali. Vodcovia, ľud, kňazi, Leviti, speváci, vrátnici, nevoľníci chrámu až po ľudí bez rodových registrov... Nakoniec dokonca zvieratá, predtým vymenoval veci... až po dary na stavbu chrámu.

Oslovilo ma to, ako presne vyčísľuje celé kmene a menuje pospolitý ľud, nikoho nevynecháva, každý človek je dôležitý pred tvárou Boha. tvorili spoločenstvo a putovali do svojich miest. Tu sa mi osvetľuje veta spomínaná v inom odseku: "A všetkých zajatcov vzal so sebou"...

+

Ezechiáš a Izaiáš  Kniha Sirachovcova 48, 19-28; a 49, 1-9;

Ezechiáš opevnil svoje mesto, do jeho stredu dal priviesť vodu, pričom museli prerúbať skalu železom a vybudovali vodnú nádrž. Za jeho vlády vytiahol proti nemu Sennacherib, vyslal rabsakeho aby proti nim zdvihol ruku... Svoju ruku zdvihol proti Sionu a pyšne si počínal, pretože bol mocný. Vtedy sa im zachveli srdcia aj s rukami, zvíjali sa bolesťou ako ženy pri pôrode. Vzývali Pána, zľutovníka, rozprestierali ruky, zdvíhali ich k nebu; a svätý Pán, Boh, rýchlo vypočul ich volanie. Nespomenul si na ich hriechy, nevydal ich do rúk ich nepriateľom, ale zachránil ich rukou svojho proroka Izaiáša. Zvrhol tábor Asýrov a Pánov anjel ich úplne rozbil. Lebo Ezechiáš konal, čo bolo milé Bohu, a verne chodil po cestách svojho otca Dávida, ako mu prikazoval prorok Izaiáš, ten veľký a mocný muž pred Bohom. Za jeho života ustúpilspäť tieň slnka a Boh predĺžil život panovníkovi. Izaiáš svojim veľkým duchom videl budúcnosť, utešoval tých, čo trúchlili na sione. Oznámil budúcnosť, čo siaha naveky, a oznámil skryté tajomstvá prv, než sa splnili.

+

Joziáš a Jeremiáš  z Knihy Sirachovcovej 49, 1-9;

Pamiatka Joziáša vonia ako namiešané voňavky, ktoré umne pripravil voňavkár. Jeho pamiatka je sladká ako med v ústach a pôsobí ako hudba pri požívaní vína. Boh sám ho upravoval, aby sa národ kajal, a odstránil všetku pohanskú ohavnosť. Srdce si priamo obracal k Pánovi, v hriešnom prostredí držal sa zbožnosti.

+

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým