Blog

« Späť

Izrael chce kráľa! 1.Sam 8,9 kapitola

Izrael chce kráľa! 1.Sam 8,9 kapitola

Samuel zostarel , nevládal ďalej vykonávať svoj úrad. Za nástupcov ustanovil svojich synov Joela a Abiu, Tí však už nekráčali po Pánových cestách. Išli za ziskom, prijímali úplatky a právo bolo úplne prevrátené....

Ľud sa vybral za Samuelom do Rámy  Žiadali si kráľa, čím ďalej, tým naliehavejšie. Veď ho majú aj iné okolité národy. Bude vládnuť, organizovať odpor voči votrelcom. Inak sa nekonečných vojen s Filištíncami nestrasieme!

Samuel sa zdráhal. Počas celých dejín Izraela im vládol jediný kráľ- Boh, Pán. Keby nejakého pomazal, neprivolal by trest na národ, za to že opovrhol Bohom?

Preto sa Samuel veľa modlil o radu, čo má robiť. Lebo možno ľudu vyhovie, ale bude horšie a vina ostane na ňom.

Pán mu dal odpoveď: "Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia,veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou,aby som nekraľoval nad nimi .Podobne, ako robili odo dňa, kedy soém ich vyviedol z Egypta až po tento deň, že ma opustili a slúžili cudzím bohom,tak robia aj tebe.Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!" ( 1 Sam 8,7-9)

Samuel poslúchol a vyrátal im, čo všetko sa zmení:

ich synovia budú mať povinnú vojenskú službu, budú pracovať na kráľových poliach a vyhotovovať zbrane pre jeho vojsko, vezme im dcéry za otrokyne, zoberie najlepšie polia, pasieniky a vinohrady. Budú odvádzať veľké dane. A keď budú stenať pre kráľa, Pán ich už nevyslyší.

Ľud ho však naďalej prekrikoval a trval na svojich požiadavkach.

 

 

Veľké národné povedomie vládlo v Gabae a Samuel dostal od Pána pokyn, aby za toľko žiadaného kráľa pomazal Šaula, Kisovho syna. Bol zdatnej postavy, dobrý hospodár. Keď sa mu stratili oslice, chcel sa poradiť s vidcom -veštcom v Ráme, boli to ľudia, ktorí  neodmietali pomôcť ľuďom v každodenných ťažkostiach. Samuel sa predstavil Šaulovi, že on sám je videc, volal ho so sebou na vrch, bohato jeho i sluhov pohostil a oznámil mu, aby vydržal do rána a netrápil sa, lebo oslice sa už našli. Ale zvestovať mu Božie rozhodnutie- že bude kráľom, s tým ešte počkal. Šaul bude vládnuť tridsať rokov.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Nie vždy dobre dopadne to, čo chceme nasilu. Nie vždy je naše "Buď vôľa Tvoja" voči Bohu úprimné a skutočne odovzdané. Recitujeme slová Otčenáša, ale v skutočnosti si v duchu konštruujeme, aké by to bolo fantastické, keby bolo po mojom! Ja by som vedel všetko tak skvele zariadiť! Nie sme ochotní ani  poslúchnuť tých, ktorí nám Božiu vôľu zvestujú- v detstve rodičia, neskôr autority v škole, zamestnaní a napokon Bohom ustanovení duchovní ,ktorí sú zodpovední za našu spásu.

Niekedy, keď sme tvrdohlaví, Boh nám vyhovie......ale nenariekajme potom, keď sa nám naša obchádzka skončila veľmi ďaleko od toho, čo sme si predstavovali.

Prosme preto Pána, aby sme rozumne užívali svoju slobodnú vôľu, ktorá je jeho darom a  prispôsobovali ju Jeho vôli, ktorá chce pre nás to najlepšie, a- naveky! Nájdeme ju v Knihe kníh- Božom liste k ľuďom, v učení Cirkvi a často aj v osobných Božích vnuknutiach ,ktoré spoznáme cez modlitbu..

 

obrázok: zdroj  internet

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým