Blog

« Späť

Jeremiáš a Cirkev

Jeremiáš a Cirkev

Slová Písma u proroka Jeremiáša sú neskutočne nádherné a mocné. Vyjadruje radosť z očakávania a z príchodu spásy, inokedy vyslovuje výzvu na ochranu a podporu Izraela. Čítam tieto slová Pororoka Izaiáša znova a znova a zakaždým ma napĺňajú novým úžasom. Chvála tebe, Kriste za tvoje Slovo! Chvála ti Kriste za tvojich svätých prorokov!

 

Hľadaj radosť v Pánovi
    a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme;
   
Pán upevňuje kroky človeka
    a sprevádza ho na ceste.
Ak padne, neostane ležať,
    veď Pán ho drží za ruku.

Žalm 37;

heart

 

Z Knihy proroka Izaiáša 62, 1-12;

 

Vykúpenie je blízko

Kvôli Sionu neutíchnem,
kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja,
kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť,
kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť
a všetci králi tvoju slávu
a budú ťa volať novým menom,
ktoré určia Pánove ústa.
Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke,
kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

Nebudú ťa viac volať Opustená
a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá.

Ale budú ťa volať Moja potecha
a tvoju krajinu Nevesta.

Pretože Pán si ťa obľúbil
a tvoja krajina dostane manžela.

Ako sa junák snúbi s pannou,
tak si ťa vezmú tvoji synovia,
ako ženích má radosť z nevesty,
tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.

Na tvojich hradbách, Jeruzalem,
postavil som strážcov;
celý deň a celú noc už nebudú mlčať.
Vy, čo pripomínate Pánovi, nemlčte,
nedajte mu pokoja,
kým neupevní Jeruzalem
a dokiaľ ho neurobí slávou zeme.

Pán prisahal na svoju pravicu
a na svoje mocné rameno:
„Už nikdy nedám tvoju pšenicu
za pokrm tvojim nepriateľom
a cudzinci už nebudú piť tvoje víno,
na ktorom si sa ty namáhal.
Lebo ju budú jesť tí, čo ju zbierali,
a budú chváliť Pána
a tí, čo oberali hrozno,
budú z neho piť v nádvoriach mojej svätyne.

Prejdite, prejdite bránami,
pripravte cestu ľudu,
urovnajte, urovnajte chodník, vyberte kamene
a vztýčte zástavu národom.“
Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme:
„Povedzte dcére Siona:
Hľa, prichádza tvoj spasiteľ.
Hľa, jeho odmena s ním
a jeho trofeje pred ním.
Budú ich volať:
Svätý ľud, Pánom vykúpení.
A teba budú nazývať: Vytúžená,
Mesto neopustené.“

Z liturgických čítaní na deň 8. januára 2013

Zdroj: http://www.breviar.sk/default.htm

 

Proroctvo mi pripomenulo údel Cirkvi...

 

Kvôli Sionu neutíchnem,
kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja,
kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť,
kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

- Pán nikdy neopustí Sion, ani Jeruzalem..., Pán nikdy neopustí Cirkev, kým nezažiari Pánovým svetlom;

- verím, že zažiari svetlo jej spravodlivosti, a jej spása sa rozhorí ako fakľa, Cirkev bude svätá a nepoškvrnená;

 

Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť
a všetci králi tvoju slávu
a budú ťa volať novým menom,
ktoré určia Pánove ústa.
Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke,
kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

Nebudú ťa viac volať Opustená
a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá.
Ale budú ťa volať Moja potecha
a tvoju krajinu Nevesta.
Pretože Pán si ťa obľúbil
a tvoja krajina dostane manžela.

- národy uvidia jej spravodlivosť, všetci králi jej slávu..., budú ju volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa, Cirkev bude žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha;

- budú ju volať "moja potecha"; tvoju krajinu "Nevesta", lebo Pán si ju obľúbil, Cirkev dostane svojho Manžela - Pán je je Ženíchom;

Na tvojich hradbách, Jeruzalem,
postavil som strážcov;
celý deň a celú noc už nebudú mlčať.
Vy, čo pripomínate Pánovi, nemlčte,
nedajte mu pokoja,
kým neupevní Jeruzalem
a dokiaľ ho neurobí slávou zeme.

- na hradbách Jeruzalema stoja strážcovia a volajú k Pánovi deň a noc, kým nevypočuje ich volanie;

- neutíchnu, kým Pán neupevní svoju Cirkev a dokiaľ ju neurobí slávou zeme;

Pán prisahal na svoju pravicu
a na svoje mocné rameno:
„Už nikdy nedám tvoju pšenicu
za pokrm tvojim nepriateľom
a cudzinci už nebudú piť tvoje víno,
na ktorom si sa ty namáhal.
Lebo ju budú jesť tí, čo ju zbierali,
a budú chváliť Pána
a tí, čo oberali hrozno,
budú z neho piť v nádvoriach mojej svätyne.

- Pán prisahal: nikdy viac nedá jej pšenicu za pokrm nepriateľom, budú ju jesť tí, čo ju zbierali, a budú chváliť Pána;

- tí, čo oberali hrozno, budú z neho piť v nádvoriach Pánovej svätyne;

Prejdite, prejdite bránami,
pripravte cestu ľudu,
urovnajte, urovnajte chodník, vyberte kamene
a vztýčte zástavu národom.“
Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme:
„Povedzte dcére Siona:
Hľa, prichádza tvoj spasiteľ.
Hľa, jeho odmena s ním
a jeho trofeje pred ním.
Budú ich volať:
Svätý ľud, Pánom vykúpení.
A teba budú nazývať: Vytúžená,
Mesto neopustené.“

- prejdime bránami, pripravme cestu Božiemu ľudu, vztýčme zástavu národom, lebo sú mnohé;

- Pán ohlasuje až po končiny zeme: "prichádza Spasiteľ, a jeho odmena s ním, jeho trofeje pred ním;

- Budeme sa volať Svätý ľud, Pánom vykúpení, Cirkev budú nazývať "Vytúžená", "Mesto neopustené";

+++

Chvála Tebe, Pane!

Tvoje Slovo je svetlom na mojich chodníkoch!

 

heart

+MK