Blog

« Späť

Láska k múdrosti

Láska k múdrosti

Kto ju miluje, bude mať život.

 

Kniha Sirachovcova   −   Sir 4, 12-22

 

Tých, čo milujú múdrosť, sám Boh miluje

 

Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú. Kto ju miluje, miluje život, a tých, čo pri nej bdejú, Pán napĺňa radosťou.

Tí, čo sa jej držia, budú dedičmi slávy a kam ona vkročí, tam Boh požehnáva. Tí, čo jej slúžia, uctievajú Svätého a tých, čo ju milujú, sám Boh miluje.

Kto ju počúva, bude súdiť národy, a kto ju pozorne sleduje, bude žiť v bezpečí. Kto jej dôveruje, ten ju dostane do dedičstva a budú ju vlastniť aj jeho potomci. Lebo nebadane kráča vedľa neho a najprv si ho vyskúša. Privedie na neho strach a hrôzu a preverí ho skúškou svojej náuky, až ju sám zachytí v svojich myšlienkach a celkom jej uverí.

Potom sa k nemu rovno vráti a posilní ho, poteší ho a odhalí mu svoje tajomstvá, zahrnie ho vedomosťou a poznaním spravodlivosti.

Ale keby chybil, ona ho opustí a vydá ho do rúk jeho odporcu.

+

Mocné slová, pravdivé a vzácne.

Múdrosť a bázeň pred Pánom sú najvzácnejšie perly. Blažený, kto ich nájde a si ich uchová.

+

Pane, daj mi múdrosť! Chcem kráčať po tvojich chodníkoch. Amen.

 

Zdroj: http://lc.kbs.sk/?den=20130522