Blog

« Späť

Nádhera i ohrozenie

Nádhera i ohrozenie

Pokračovanie úvahy o Šalamúnovi

V  Písme svätom sa nespomína nejaký vážnejší incident počas vlády Šalamúna. Prebral po svojom otcovi ríšu, ktorá bola zjednotená. O trón bojoval iba s bratmi. Ríšu nezväčšil, ale zveľadil. Pripisujú mu dokonca vo Svätom Písme  autorstvo Knihy múdrosti, Prísloví a Kazateľa. Reč Veľpiesne má o tristo rokov mladšie jazykové prostriedky, ale predpokoladá sa, že to, čo sa zachovalo, je "zmodernizovaný" odpis originálu.

Preslávil sa ako diplomat a obchodník,spriatelil sa s Féničanmi, ktorí boli skvelí námorníci.Získal nesmierne bohatstvo, aké doteraz ríša Izraela nepoznala.Postavil paláce, známe sú obrovské maštale pre kone objavené v Megidde,po celej krajine pevnosti sklady.

Ale najviac ho preslávil chrám, ktorý sa nepodarilo postaviť Dávidovi. Nebol rozmermi veľký, ale jeho nádhera prevyšovala všetko, čo bolo v Izraeli postavené.Najdrahšie drevá sveta, zlato,drahocenná opona, za ktorou spočívala vo svätyni svätých archa zmluvy a kam smel aj najvyšší veľkňaz vstúpiť iba raz do roka.

Šalamúnovi sa Boh zjavuje trikrát.

Na začiatku mu dovoľuje vyprosiť si niečo. kráľ prosí múdrosť,aby riadil národ a rozlišoval medzi dobrom a zlom. Boh mu túto prosbu splnil a to, čo nežiadal, pridal.

Po veľkolepom postavení a vysviacke chrámu sa mu Boh zajvuje znova.V knihe Krn 9, 1 n čítame,že je to pre kráľa prísľub, ale aj napomenutie.Ak bude kráčať po Božích cestách, jeho kráľovstvo bude večné, ako sľúbil Pán už Dáviídovi.Ale ak pripustí modloslužobníctvo, príde skaza.

A tretie napomenutie? 1 Krn11,1 n: Pretože sa rozmnožilo modloslužobníctvo, lebo sa vystavali háremy a v ních stovky žien, ktorými si mohol panovník poslúžiť, a boli to i cudzinky a aby sa im zavďačil, postavil modly a chrámy aj ich bohom, predopovedá mu teraz Boh nielen skazu Jeruzalema, ale celej ríše. Bude rozdelená. Dokonca sluha dostane väčší podiel ako syn....

Proroctvo sa na nešťastie splní. r. 586 pred Kristom padá Jeruzalem . A s ním i chrám, tá nádhera,

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ja nemám bohatstvo a moc Šalamúna. Ale smiem si vyprosiť od Boha múdrosť, ktorá nesúvisí so vzdelaním. Múdrosť života, najväčšiu- rozlišovať dobré od zlého. A aké je to aktuálne, to vieme.....dnešné útoky Zlého sú oveľa rafinvanejšie a skrytejšie ako tie, ktorým podľahol Šalamún.

Prisvojme si aj druhé zjavenie: že ak budeme kráčať po Božích cestách, dočkáme sa večného kráľovstva, nech by boli príkoria, ktoré znášame, akékoľvek.

A tretie napomenutie? Modlime sa nielen za seba a za kresťanov, ale za celý svet. Modlime sa s vedomím, že keď každý z nás je iba zrniečkom prachu vo vesmíre, mám nesmrteľnú, Pánom darovanú dušu, a  Pavlovo: "Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi" Rim.8,14 nie je zbožná fráza, ale večná pravda-

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Odoslané 29.1.2014 23:03.
Už som "trošku" v pokročilom veku, t.j. múdrosť by tu mala byť emoticon nuž nakoľko, je otázka... Počúvala som o Šalamúnovi, čítala som z Písma o ňom a viem toľko, že bol Bohu veľmi milý. Modlila som sa o múdrosť - tej nikdy nie je dosť, modlitbu Šalamúna. Nádherne opisuje múdrosť, nazýva ju snúbenkou, krásne, odporúčam emoticon Najkrajšie - Kniha múdrosti 8, a 9 emoticon potom je jeho modlitba za múdrosť.
Odoslané 1.2.2014 2:31.