Blog

« Späť

Najkrajší z kajúcich - Žalm 51, I.časť

Najkrajší z kajúcich - Žalm 51, I.časť

Poďme sa spoločne pozrieť na žalm, ktorý vytvoril Dávid v úprimnej ľútosti nad hriechom. A skúsme sa zamyslieť, ako ľutujeme my.....

Neprestať veriť v úžasné Božie milosrdenstťvo ani po tých najťažších a najošklivejších hriechoch. Niekedy ostane človeku rozum stáť, či to naozaj mohol zložiť  tento Dávid.

Napomenutý bol. Nátan sa určite neusmieval, keď mu robil výčitky.

A potrestaný bol tiež. Nielen mŕtvym dieťaťom....syn mu zhanobil nevlastnú sestru a ďalší ho za to zabil. Ba došlo i k vojne, kde stratil ďalšieho syna.

Hriech totiž nikdy neostáva sám....vždy má následky.

"......a pre svoje veľké zľutovanie   ZNIČ moju neprávosť!

ÚPLNE zmy zo mňa moju vinu

a očisť ma od hriechu............"

Tak toto je trúfalosť.......alebo?????

Oj, to neboli hriechy zo slabosti... Boli veru vedomé a dobrovoľné, a kráľ sa k nim priznáva:

" VEDOMÝ SOM SI SVOJEJ NEPRÁVOSTI

A SVOJ HRIECH MÁM STÁLE PRED SEBOU.

Proti TEBE, proti TEBE SAMÉMU som sa prehrešil, a urobil som, čo je v Tvojich očiach ZLÉ....."

Kde sa berie táto dôvera a pokora prosiť o milosrdenstvo, keď Dávid ešte nemal potuchy  o  Ježišovi, ktorý zmyje aj jeho hriech?

Ktorý o niekoľko storočí zaplatí nielen jeho hriech, ale hriechy CELÉHO ĽUDSTVA    UKRUTNOU  SMRŤOU  na kríži?

Odkiaľ vie, že mu Boh môže, ba CHCE odpustiť?

Máme tu neklamný dôkaz, ŽE

TRETIA BOŽSKÁ OSOBA, DUCH SVATÝ

pracuje od večnosti a osvecuje dušu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

V každom z nás sa skŕýva väčšia alebno menšia časť tej zlej stránky Dávida.

Ale aký ja mám problém uznať svoj hriech.....Bohu ho nezatajím, to viem aj pri najskalnatejšom svedomí.....

Ale uznať ho pred najbližšími, odprosiť... a oni sú iba ľudia, oni za nás na kríž nepôjdu....ale Ježiš nám hovorí, aké veľké je aj ľudské odpustenie

a aké potrebné je, ak má môj brat niečo proti mne, nechať môj obetný dar, čo by bol ako veľký  a najprv sa zmieriť s ním! (Mt 5;22-26)

Toto mi treba!

A dnes budem počuť, kto je blažený, kto je hodný KRÁĽOVSTVA.......

A to je práca na celý život.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým