Blog

« Späť

Oslavujte Pána, lebo je dobrý .....Žalm 118

Oslavujte Pána, lebo je dobrý .....Žalm 118

Komentár pápeža Benedikta XVI. k 118. žalmu-katechéza zo stredajších audiencií

Ak sa kresťan modlí tento žalm v súlade so spevom Izraelcov, pociťuje vo svojom srdci nezvyklú emóciu, pretože nachádza v tomto silne liturgicky vynikajúcom žalme dve vety, ktoré budú mať odozvu aj v Novom Zákone.

Prvou vetou je mienená táto z 22. verša: "Kameň, ktorí stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným." Tieto slová cituje Ježiš po tom, čo rozprával podobenstvoé o zlých vinohradníkoch a obracia sa k slovám o smrti a blaženosti (porovnaj Mt 21,42). A sú zahrnuté i do Petrových slov v Skutkoch apoštolských: Sk.4,11-12 vo vzťahu k Ježišovi: "On, Ježiš je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli ,ale ktorý sa stal uholným kameňom.A v nikom inom niet spásy.Lebo niet podnebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

Svätý Cyril Jeruzalemský vo svojej katechéze pripomína: "Hovoríme o jednom Ježišovi Kristovi, čím je jedno jeho Božie Synovstvo. O jednom hovoríme preto, aby sme neprijali nikoho iného....Kristus je označený ako kameň. On však nie je mŕtvy, ľudskými rukami vytesaný kameň, on je uholný kameň, a kto sa naň spolieha, nebude zahanbený ( z X.Katechézy, 3)

Druhá veta, ktorú z tohto žalmu preberá Nový Zákon je tá, ktorú spieval dav Ježišovi, keď vchádzal do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu: "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!" (Mt 21,9  a žalm 118,26). V liturgii sa pridáva:  "Hosanna" , čo znamená v hebrejčine  "zachráň nás!"

Žalm v židovskej liturgii je výsostne veľkonočný, spieval sa na oslave Paschy a najvýznamnejších sviatkoch, Býval sprevádzaný procesiou a spievaval ho sólista s chórom, procesia sa tiahla jeruzalemským starým mestom až k chrámu

Text žalmu otvára i uzatvára krásna antifóna: "Spievajte Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!"

Milosrdenstvo v hebrejskom origináli znamená veľkodušnú vernosť Boha s vyvoleným ľudom. Vzťahuje sa na tri kategórie ľudí: všetok vyvolený ľud, ďalej "dom Áronovô čo značí kňazov a napokon všetkých, ktorí sa "boja Pána"- čo už zahŕňa v sebe veriacich zo všetkých budúcich národov, ktorí sa budú držať Pánovych zákonov a dôverovať mu..

(Pokračovanie)