Blog

« Späť

Pane, posväť nás pravdou

Pane, posväť nás pravdou

15. máj 2013

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 17, 11b-19

 

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.
 
Aby boli jedno ako my

 

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ichnikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Ale teraz idem k tebetoto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

+

Pane, zachovaj nás v tvojom mene, ktoré si nám dal, aby sme  boli jedno ako si Ty jedno s Otcom a Duchom svätým;

Ty Slovo hovoríš k nám, aby sme mali tvoju radosť - radosť úplnú;

Ty si nám dal Slovo Otca, my sme vo svete a svet nás znenáviel, lebo nie sme zo sveta;

Sme vo svete, nie sme zo sveta, Pane, chráň nás pred zlým;

Pane, posväť nás pravdou, tvoje Slovo je pravda, posväť nás tvojím Slovom!

Pane, my sme vo svete a Ty sa pre nás posväcuješ v Eucharistii, aby sme my boli posvätení v pravde;

Amen. Aleluja!

+

A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými.

Sk20, 28-38;

Prejav, Bože, svoju moc, *
upevni, Bože, čo si v nás vykonal.
Žalm 68, 29;

+

Svet nie je niečo negatívne. Je aj miestom, kde žijeme. Sú tu s nami aj mnohí, čo ešte nestretli Pána, alebo nepochopili a neprijali ho. My sme na tomto mieste - vo svete, ktorý máme zveľaďovať a starať sa o nám zverené dary. Nie sme sami. Je s nami Pán. On sa aj dnes modlí za nás a modlí sa s namik Otcovi. Nasledujme Pána, pretvárajme svet, v ktorom žijeme.Boh ho stvoril pre nás! Pre nás ho urobil tak nádherným! Premáhajme zlo dobrom a dávajme dobré svojim životom - myslením, slovami, skutkami, aby "svet" spoznal toho, ktorému sme uverili. Poručme všetkých ľudí Bohu a jeho Slovu, aby sme raz všetci boli jedno v Kristovi! Amen!

 

Zdroj: http://lc.kbs.sk/?den=20130515

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem Tebe, Bože, za všetky tvoje dary, za plnosť darov, za dar viery, za plnosť radosti a za nádej, za Cirkev, za pápežov, za Františka I., ďakujem za ich lásku a obety, a ďakujem za tvoje posväcovanie živým Slovom! Chvála tebe, Kriste! Chvály a vďaky Márii, Matke Boha a Neveste Ducha svätého!
Odoslané 19.5.2013 11:10.