Blog

« Späť

Všetko Bohu

Všetko Bohu

Čokoľvek robíme

 

 

List Kolosanom   −   Kol 3, 14-15. 17. 23-24

 

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom!

 

Bratia, nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježišaskrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

+

Program kresťana

Láska nad všetko, Kristov pokoj v srdci, povolanie - pokoj srdca v Bohu, vďačnosť Bohu i ľuďom, reč a skutky v mene Pánovom, vzdávanie vďaky Bohu Otcovi, služba Bohu.

 

Zdroj:http://lc.kbs.sk/?den=20130501