« Späť

Modli sa stále, lebo nemusíš mať čas

Modli sa stále, lebo nemusíš mať čas

Už predtým som ohýbal železné prúty do iných vencov, ale teraz som tam chcel dať osobitne hrubý roxor, lebo musel vydržať viac. Keď som ho za pomoci manželky ohol, zistil som, že v rohoch som ho neohol v rovine. A tak som ju požiadal, aby sa postavila na jeden koniec prúta a ja som druhý chcel vytočiť do opačnej strany, aby som ho dostal do roviny. S vypätím síl som ho napružil a chcel sa naň postaviť nohami. Ale to bolo aj všetko, „čo som chcel“. Viac som si už uvedomiť nedokázal. Železný prút sa mi totiž vyšmykol z ruky a v stotine sekundy smeroval k tvári.

 

Povzbudenie do modliby a  S V E D E C T V O  o pomoci Boha

Modli sa stále, lebo nemusíš mať čas

Odvtedy, ako sa ma Ježiš v auguste 1996 dotkol svojou láskou, modlím sa viac a viac. V posledných rokoch som v modlitbe neustále. Ráno, v noci – keď sa zobudím na volanie Pána, cez deň... neustále. Modlitba je myslieť na Ježiša. Odovzdávať mu všetky činnosti. Odovzdávať mu deti. Odovzdávať mu prácu. Volať ho na pomoc. Ďakovať mu. Klaňať sa mu. Uctievať ho. Modlitba je byť v ňom.

Rozprávam sa s ním. Pýtam sa ho, ako by to on urobil, ako by sa on zachoval. Pýtam sa ho, ako by on vyriešil tento problém, túto dilemu. Skúmam Ježišov život v Biblii., lebo modlitba je aj inšpirovať sa Ježišom, napodobňovať Ježiša, prispôsobovať svoj charakter Ježišovmu. Rozprávam sa s ním v mysli a rozprávam sa s ním nahlas.

A modlím sa aj pred prácou. Chválim Boha, že mi pomôže a že ma ochráni. Tak to bolo aj počas rekonštrukcie domu z roku 1956, ktorý sme si z milosti Božej mohli kúpiť pre našu rozrastajúcu sa rodinu. Pred každou prácou. Takto som sa modlil aj v ten deň, keď sme s manželkou išli ohýbať roxory (železné prúty) do venca: „Pane, odovzdávam ti túto prácu, tak, ako všetky predtým. Veď aj ty si zakúsil remeslo tesára. Prosím ťa, aby si ju požehnal a aby si nás ochránil pred všetkými možným nebezpečenstvami, ktoré my nám mohli hroziť. Ochraňuj nás, prosím. Spolieham sa na teba, Ježiš, môj Priateľ.“

Už predtým som ohýbal železné prúty do iných vencov, ale teraz som tam chcel dať osobitne hrubý roxor, lebo musel vydržať viac. Keď som ho za pomoci manželky ohol, zistil som, že v rohoch som ho neohol v rovine. A tak som ju požiadal, aby sa postavila na jeden koniec prúta a ja som druhý chcel vytočiť do opačnej strany, aby som ho dostal do roviny. S vypätím síl som ho napružil a chcel sa naň postaviť nohami. Ale to bolo aj všetko, „čo som chcel“. Viac som si už uvedomiť nedokázal.

Železný prút sa mi totiž vyšmykol z ruky a v stotine sekundy smeroval k tvári.

Tu už nebolo času na žiadnu modlitbu. Roxor mi strelil do priestoru oka – okuliare mi vyleteli do vzduchu a dopadli dva metre odo mňa.

Chytil som si tvár a zavreté oči. Manželka len vykríkla: „Pre Boha! Čo ti je? Čo sa stalo?! Máš oko?! Vidíš?“ Z oka sa mi šírila bolesť. Mal som ruky na očiach a nevedel som, či som roxor nedostal do oka. Bál som sa dať ruky preč a otvoriť oči.

Ale napokon som sa odvážil.

„Vidím! Aleluja! Mám oko! Ja vidím! Chvála ti, Ježiš!!“

Manželka Evka pozerá na oko – koniec železného prútu udrel so všetkou silou azda pol centimetra od ľavého oka!!!

„Chvála ti Ježiš, že si mi zachránil oko! Čo by som si teraz počal – s vypichnutým okom? Štyri deti a slepý otec. Dom rozostavaný. Som ti vďačný, že si sa o mňa postaral – nezabudol si na mňa v čase núdze a potreby, na mňa, svojho služobníka.“

Okolo ľavého oka sa mi „rozlievala“ modrina, skutočný monokel. Taký vzniká, keď sa chlapi bijú – potom mesiac každý, kto na mňa pozrel, bol zhrozený, že čo sa mi stalo, kto ma to prepadol. A ja som mal možnosť rozprávať o svojom Bohu, ktorý mi zachránil oko.

Neskôr som si uvedomil, ako je dobré, že Ježiš nás vyzýva odovzdávať mu každú prácu a vôbec činnosť, modliť sa pred prácou. Potom už totiž nemusíš mať čas ani na „strelnú modlitbu“.

(2) Inokedy som dokončoval tzv. fajermúry, to sa dokončujú múry pod konštrukciu strechy, keď už je dokončená. Stál som hore na najvyššom bode nad terasou a pozrel sa dole a akosi sa mi zakrútila hlava a stratil som balanc. Takpovediac som stál na jednej nohe a vedel som, že mám len dve možnosti: buď padnem dole na betón terasy, alebo sa prevážim na „dobrú“ stranu. Chytiť som sa nemal čoho. Vtedy mi dal Boh čas na azda päť-sekundovú modlitbu: „Pane, zachráň ma od pádu z tejto výšky, prosím.“

A on odpovedal – skutočne ma zachránil. Prevážil som sa na „dobrú“ stranu. Len ma tak oblial studený pot z predstavy, ako by som dopadol, keby mi Ježiš nepomohol.

Spomenul som si na situáciu v Anglicku, kde som kvôli zlému stavu bicykla skoro skončil pod kolesom kamiónu a tam som mal čas iba na kratučkú modlitbu, ktorá sa skladala z dvoch slov: Ježiš! Ježiš!! Na viac som čas nemal. A môj nekonečne dobrý Priateľ už vedel, čo má robiť: zachránil mi vtedy život.

Ale Boh chce od nás, aby sme boli v modlitbe neustále – môžeme potom počuť Boží hlas, hlas Ducha v nás. Radu. Čo máme robiť. Príkladom je spôsob, ako som zohnal stojky na stavbu. Keď sa totiž robí horná deka na dome – my sme robili betónovú monolitickú –, je treba veľa stojok na podoprenie stropu. Ja ako „stavebný laik“ som si to nejako neuvedomoval, len murár mi zrazu hovorí, že je treba kopu stojok...

„Čo teraz? Kde ich vôbec zoženiem? Kam sa mám obrátiť?“ Nič som nevedel, len to bolo treba rýchlo, lebo mrazy hrozili, že prídu každú chvíľu.

Išiel som na bicykli za železničnou traťou ráno do stavebnín po niečo iné a ako zvyčajne moja myseľ zotrvávala v modlitbe. Tu zrazu počujem:

„Odboč z cesty a choď do tohto podniku. Získaš stojky.“

Bolo to akési prekladisko dreva-guľatiny, kmeňov stromov. Hovorím si: „Čo tam budem robiť?! Tu stojky určite nepredávajú.“ Ale poslúchol som hlas Ducha Svätého.

A skutočne – aký div. Stojky tam síce nepredávali, ale poslúžili mi takou dobrou radou, že ďalej išlo všetko ako po masle. Vraj videli tam a tam nejaký inzerát; zavolal som tam (ten človek chcel akurát predať stojky, lebo končil hrubú stavbu domu), priateľ mi požičal traktor s vlečkou – a onedlho boli stojky na našej stavbe! Aký zázrak – pre mňa to bol zázrak. Pomoc z neba. Ako to všetko ide ľahko s Bohom! Pomocníkom pre toho, kto mu verí. Všetky zložité veci sa zrazu stanú jednoduché a ľahké.

*  ***  *

Priateľu, ty, ktorý si už prijal Ježiša za svojho Pána, zotrvávaj v modlitbe, zotrvávaj pri ňom, buď stále v ňom. Modli sa neustále. V modlitbe môžeš dostať rôzne usmernenia, rady a inšpirácie – ako to bolo aj s tými stojkami.

Keď bude tvoja myseľ neustále v modlitbe, v ťažkej životnej chvíli nebudeš mať problém rýchlo si spomenúť, kto ti vždy môže pomôcť – ako to bolo v tom nebezpečenstve smrti na bicykli a pri lavírovaní na fajermúre – tie situácie sa zomleli tak rýchlo, že som nemal čas na dlhé modlitby.

A nakoniec – modli sa pred každou prácou, najmä pred ťažkými prácami a rozhodnutiami. Odovzdávaj ich Bohu. Lebo potom už nemusíš mať čas ani na jedno slovo modlitby: zažil som to s tým železným prútom.

Vlastne – modli sa neustále. Maj svoju myseľ neustále pri Bohu, ešte lepšie: v Bohu. On neodoprie svoju prítomnosť duši, čo ho úprimne hľadá. A kde je On, tam je pomoc, rada a všetko požehnanie.

Štefan Patrik Kováč, S-ŽV

PS Ak ťa čítanie tohto vyznania povzbudilo do modlitby, brat, sestra, ZDIEĽAJ, aby sa Ježiš oslávil aj pomocou neho. Buď požehnaný/ná!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Marek Bôžik
VEľmi rád diskutujem o všeličom a v poslednom čase aj o náboženstve. Ako som už písal vyššie, len z hľadiska koníčka a vzájomného obohatenia:

Je ale smutné, že by mňa nemalo urážať že vy veríte a vás uráža že ja neverím a pritom tiež píšem slobodne o svojej neviere, tak ako čítam vás slobodne písať o viere.
Avšak mňa to nemá rozčuľovať a vás rozčuľuje.
Vy by ste tu mali písať, nevedno prečo som sem prišiel ja písať. nebuďte priatelia ako autor článku, netolerantní voči druhým. Všetci máme slobodný názor a právo si ho povedať, mali by ste ľudí tolerovať, ak sa považujete za naozaj dobrých ľudí.
Odoslané 5.3.2013 13:45.
Marek Bôžik
//silný ateista sa až tak nechal ovplyvniť diablom, že vo veku 42 rokov nedávno spáchal sebevraždu. //

Nestraš prosím ťa ľudí podobne ako to robil autor článku, nerobia to dobrí ľudia !! Robia to iba zlí.

Môj ateizmus je slobodná voľba ako tvoja viera a tiež ťa nestraším, že na to doplatíš samovraždou. Zachoval si sa veľmi neľudsky !!
Odoslané 5.3.2013 13:46 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Marek Bôžik
Myslím si, že ste netolerantní ľudia voči druhým. Keby sem prišiel hocikto s iným názorom ako máte vy, trebárs aj indián, tak aj toho by ste strašili samovraždou a tvrdili, že sem prišiel niekoho hnevať iba preto, že má dobré srdce.

Vás dámy a páni, totiž hnevá a nesmierne rozčuľuje, že ľudia môžu byť dobrí aj bez Boha a možno lepší od vás.

Vzdajte sa tejto nenávisti. Ľudia veria aj neveria v iné ako vy nie preto, že chcú byť lepší, ale že proste takí sú. Nerobte si pre svoju vieru nepriateľov. Táto netolerantnosť zabila velikána Giordana Bruna len preto, že mal pravdu o našej slnečnej sústave. Zabili ho ľudia z cirkvi, ktorých rozčuľovalo, že mal niekto lásku a chuť poznať pravdu aj bez Boha.

Nechoďte touto cestou nenávisti. Milujte všetkých ľudí a cente si ľudské srdce a nie vieru. Veriť môže človek aj v lož! Ale dobré srdce má "pravdu"!

Berte to ako priateľskú radu vášho priateľa.
Odoslané 5.3.2013 13:52.
Marek Bôžik
oprava.... "a nie IBA vieru" tam malo byť.
Odoslané 5.3.2013 13:54 ako reakcia na Marek Bôžik.
Vyberám z blogu " Ako /ne/ komunikovať s ateistami
5. Je to šťastnejšie - Michael E. Nielsen urobil prieskum, podľa ktorého sú nábožensky založení ľudia šťastnejší než ateisti .

6. Je to rozumnejšie. - Je jasné, že ak je človeku niečo prirodzené, samo sa mu to zjavilo v histórií, mnoho ľudí to zakúšalo a prináša mu to šťastnejší pohľad na svet, že je rozumnejšie veriť v niečo takéto. Ako povedal Blaise Pascal, vierou v Boha nič nestratíme ale môžeme iba získať.

Marek, človek ťa nestraší, len píšem moju smutnú skutočnosť o tomto 42 ročnom sebevrahovy.
On bol tak posadlý ateizmom, že úplne z neznámych príčin / nevedia si to odborníci vysvetliť / toto spáchal. A nie je to ojedinelý prípad, ktorý poznám. Diabol prišiel ničiť a zabýjať- plní si len svoje poslanie. Kto nie je pod Božou ochranou je v Satanových rukách.
Odoslané 5.3.2013 14:24 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
// Kto nie je pod Božou ochranou je v Satanových rukách. //

Ty si neskutočný kruťas priateľu... a nesmierne netolernatný voči ľuďom.
Týmto si urazil všetkých ľudí sveta, ktorí nemajú tvoj názor. Ba čo viac, urazil si celý vesmír. Hanbím sa za tieto tvoje slová.
Odoslané 5.3.2013 14:29 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Marek Bôžik
Hanbím sa, že ich povedal Slovan !!!!
Odoslané 5.3.2013 14:29 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Čiže môže prísť aj najdobrejší človek, ktorý pomohol tisícom ľuďom a zabránil trom vojnám, ale nebude veriť v Boha a pre teba to bude znamenať, že je zlý, v satanových rukách.

Je to smutné aký je človek zaslepený. Je smutné, že nepozerá na ľudské srdce, ale iba na to v čo on verí a to považuje za pravdu vesmíru. Nech je to hocičo, hocičo.

Niet divu, že je vo svete toľko zla, keď ľudia uprednostňujú dogmy staré tisíce rokov, pred ľudským srdcom. Je to smutné !!!!
Odoslané 5.3.2013 14:36 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Ešte mi dá za túto veľkú pravdu mínusko. Čo je to teda za človeka?
Odoslané 5.3.2013 14:40 ako reakcia na Marek Bôžik.
Ja ťa Marek len na tieto skutočnosti len úprimne upozorňujem, preto, že niečo o tom viem. Nehodno si s týmito vážnymi Božími vecami len tak zahrávať. Mal by si byť vďačný, že ti niekto cudzí chce pomôcť. Samozrejme je na tebe či dobre mienenú radu prijmeš.
Odoslané 5.3.2013 14:43 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Obaja vieme o čo tu ide. Toleruj prosím ťa názory iných ľudí, ktoré sa s tvojimi nezhodujú. A keď sa nezhodujú nestraš autora tých názorov samovraždami, alebo že patrí satanovi, pretože nezdieľa tvoju vieru.

Robili to inkvizítori a upaľovali obyčajných a nevinných ľudí. Toleruj druhých ľudí, ktorí majú právo slobodného rozhodnutia. Nemyslím to v zlom, len ako radu do života.
Odoslané 5.3.2013 14:47 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Ja by som len opravila, že všetci sme v Božích rukách....či sa nám to páči alebo nie....veriaci i neveriaci. Či sa nám to chce alebo nie. Boh je ako slnko- dlaňou ho nezakryješ.
Odoslané 5.3.2013 14:48 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Ja by som len opravil, že všetci sme v Krišnových rukách....či sa nám to páči alebo nie....veriaci i neveriaci. Či sa nám to chce alebo nie. Krišna je ako slnko- dlaňou ho nezakryješ.

Toto by mi napísal hinduista z Indie. Komu z vás dvoch by som mal veriť?
Odoslané 5.3.2013 14:59 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Irma jediná má v týchto diskusiách rozum, keď tieto siahodlhé diskusie prirovnala k nekonečným seriálom typu Dalas. Presne - nijaký zmysel nemajú, len čo najviac času (a nejaké tie emócie) stratiť.
Už som to konečne aj ja pochopila. Nemá zmysel kopiť tu ďalšie písmenká.

Marek, ak máš nejaké otázky, môžeš napísať súkromnú správu. Ale vŕšiť tu jeden komentár na druhý nemá nijakú cenu. Ja tu končím.
Odoslané 5.3.2013 15:09 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
BOŽE SLOVO HOVORÍ: Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1:18-32)

Pre každého ateistu, ktorý UŽ nehľadá úprimne Pravdu, platí: NEMÁŠ VÝHOVORKY. Verš 21 a 22. Stratil si sa vo svojich myšlienkach. A tvoje nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovoril si, že si múdry ale stal si sa - v porovnaní s Múdrosťou - Hlupákom. Verš 22.

Pozrite si posledné tri komenty na:
http://www.mojakomunita.sk/web/spkovac/blog/-/blogs/odpoved-ateistovi
Odoslané 7.3.2013 22:17 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Ukazujem 41 - 55 z 55 výsledkov.
z 3