Blog

« Späť

Katolícka univerzita v Ružomberku opäť na pretras

V týchto dňoch sa povedalo (a zrejme ešte povie) veľa zlého na adresu mojej univerzity – Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). To „mojej“ nemyslím v tom zmysle, že by som si ju nejako prisvojoval, ale v tom zmysle, že je mojou srdcovou vecou, nie len zamestnávateľom. (Možno toto zdanlivo nepotrebné upresnenie pomôže trochu aj pri vyjasnení slov, ktoré budú nasledovať.)

Dôvody, pre ktoré sa o nej píše v týchto dňoch, vychádzajú v podstate z troch faktov:

 1. V lete minulého roka sa vyhrotil konflikt medzi niektorými členmi vedenia univerzity a Pedagogickej fakulty, ktorý viedol dokonca i k vzájomným trestným oznámeniam.
 2. Tesne pred Vianocami prijal Senát KU uznesenie, v ktorom navrhuje Veľkému kancelárovi (takýto postup je v Štatúte KU) odvolať prof. Zasępu z funkcie rektora.
 3. Blíži sa Nedeľa Katolíckej univerzity a tiež komplexná akreditácia slovenských univerzít – a je možné, že najmä niektorým médiám sa práve teraz nejaký škandál na KU veľmi dobre hodí.

Nachádzame teda v médiách, na internetových sociálnych sieťach diskusie, ktoré idú od interpretovania týchto faktov, cez spomienky na zakladanie univerzity, až po otázku, či sa hanbiť za školu, ktorú som vyštudoval, prečo niektorí zamestnávatelia priam apriori odmietajú absolventov KU a pod.

Nechcem sa vyjadrovať v týchto diskusiách (hoci kto ma pozná, vie, že mi to nie je cudzie), lebo tuším, že ako zamestnanec KU by som mohol byť interpretovaný tendenčne – nech by som napísal čokoľvek.

Nechcem však ani mlčať, lebo ide o vážnu vec, a najmä o vážnu inštitúciu. A navyše, leží mi na srdci...

Výchova, ktorú som dostal, životná skúsenosť a osem rokov, ktoré pracujem na KU, ma naučili niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa mi teraz vynárajú pred očami:

 1. Čím viac dobra sa usilujeme konať, tým viac bude toto dielo „tŕňom v oku“ Satana – lebo to je presne proti jeho záujmom.
 2. Satan najradšej koná rozbíjaním vzťahov medzi ľuďmi: vtedy totiž všetku následnú „špinavú prácu“ si už ľudia urobia medzi sebou sami...
 3. Univerzita na svoje „ukotvenie sa“ – sama v sebe i v spoločnosti – potrebuje približne 50 rokov. My sme však veľmi netrpezliví, lebo UŽ potrebujeme jej výsledky (to sa dá pochopiť, ale skutočnosť to nezmení)
 4. Univerzita je veľká vec... a ako taká nesie so sebou rôzne špecifické pokušenia: pocitu dôležitosti, moci, ovládania a pod.
 5. Všade, kde sa pracuje s peniazmi, prichádza prirodzene ešte aj táto oblasť pokušení... A my sme ľudia slabí. Všetci. (Na každého platí niečo, na niekoho práve peniaze.)
 6. Katolícka univerzita je na vrchole pyramídy kresťanského vzdelávacieho systému. Jej povaha, ktorá v sebe spája požiadavku na kvalitu vzdelávania s požiadavkou na formáciu osobnosti, a to všetko vyžadujúcou vysokou morálno-profesionálnou úrovňou učiteľov a vedenia – to je dielo mimoriadne náročné. (Nie pár, ale veľa renomovaných katolíckych univerzít práve v ostatných rokoch stratilo onen „katolícky“ duch – práve preto, lebo neboli schopné zabezpečiť rovnako vysokú úroveň svojho personálu po stránke profesionálnej i morálnej.)
 7. Aj Katolícka univerzita v Ružomberku zápasí s týmito problémami. Navyše, má k dispozícii relatívne oveľa menší „trh“ vysokoškolských učiteľov, pôsobí v relatívne veľmi malom meste (teda z Bratislavy či z Košíc sem len málokto sa presťahuje, aby budoval túto inštitúciu vlastnými silami), a teda okrem hore spomenutých problémov, musí zápasiť ešte aj s typickými črtami slovenského provincionalizmu, malomeštiactva, rodinkárstva a pod.
 8. Preto je síce boľavé, ale nie nepochopiteľné, že od počiatku je miestom zápasov rôznych „mocenských“ skupín..., takže aj funkcia rektora je tu ani nie pozíciou lídra, ako skôr osobou, v ktorej sa stelesňujú výsledky týchto zápasov a na ktorej „hlave“ prebieha tento boj naďalej... On je však oficiálny štatutár, a teda nesie za svoju funkciu zodpovednosť. (Možno práve toto vyhovuje tým, čo sú v pozadí – ako to už býva.)
 9. Možno sme do pána rektora Zasępu vkladali príliš veľké očakávania... Možno i väčšie než je ktokoľvek schopný uskutočniť...

A celkom krátko k zdanlivej pointe súčasných diskusií. Čítam, že „skutočným dôvodom, pre ktorý sa senát pokúšal odvolať rektora, je, že poukazoval na finančné pochybenia na Pedagogickej fakulte, čo potvrdili vnútorná kontrola a externý audit“.

Čiže ako pomsta Pedagogickej fakulty? Pedagogická fakulta je najväčšia zo všetkých. Povedzme, že napriek tomu jej senátori sa zomkli proti rektorovi. Avšak za návrh na odvolanie rektora hlasovalo 15 z 18 prítomných senátorov. Toľko Pedagogická fakulta senátorov nemá. Že by aj pre zástupcov z ostatných fakúlt bol tento „boj“ Pedagogickej fakulty s rektorom dostatočný na to, aby sa odhodlali k takému nie každodennému kroku?

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Katolícka univerzita v Ružomberku opäť na pretras [...] Čítať viac
Odoslané 8.1.2014 23:28.
Katolícka univerzita prináša dobré ovocie a teším sa každému jej pokroku a vplyvu na spoločnosť. Osobne som sa stretol aj s riaditeľmi škôl, ktorí na absolventov KU nedali dopustiť. Samozrejme, riaditelia zväčša červených farieb, týchto absolventov apriori odmietajú.

So pšenicou rastie žiaľ aj kúkoľ. Provincionalizmus, malomeštiactvo a rodinkárstvo, ako ste spomenuli, je na Slovensku od tých najnižích štruktúr až po štátne organizácie neoddeliteľnou súčasťou myslenia drvivej časti našej spoločnosti. Samozrejme, všetci by sme boli radi, aby ani jeden zamestnanec nespadal do tejto väčšinovej časti spoločnosti, ale to by sme museli mať ružové okuliare na očiach.

Tých pár prehmatov, čo sa udiali na KU sú iba slabým odvarom v porovnaní s korupciou a rodinkárstvom na iných univerzitách. Spomeniem príklad môjho blízkeho, ktorý študoval na inej VŠ (nie v Trenčíne), kde dekan na jednej z prvých prednášok denným študentom spomenul "cenník" skúšok z jeho predmetu, ak by nemali čas naštudovať si skriptá. Prvý termín 5000 Sk, druhý 10 000Sk a dekanský termín 20 000 SK. Študenti sa zasmiali, ale pán dekan to myslel vážne a taká bola aj následná prax. Niektorí, solventnejší-či-azda-šikovnejší študenti vyštudovali magisterské štúdia už za 3 roky emoticon
Odoslané 9.1.2014 12:23.
Hodnotný článok, som hrdá naň. Zdieľam tento názor a stojíme za našou KU emoticon
Odoslané 9.1.2014 11:15.
So záujmom som si ho prečítal. Záverečná časť by mohla byť aj trochu obšírnejšie podaná. Privítal by som aj viac informácií.
Odoslané 9.1.2014 12:08.
Ďakujem. Neviem, či internet je na to vhodný priestor. Len sa mi zdalo vhodné poukázať na to, že tých dôvodov bude asi viac než len ten jeden, ktorý prešiel médiami...
Odoslané 9.1.2014 12:15 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Podporujem tiež Katolícku univerzitu v Ružomberku. Len sa mi zdá, že aj tu medzi nami platí také pravidlo, že najlepšie je, keď nikto nič nepovie. Ľudské slovo pomoci a pochopenia je zamrznuté. Taká je doba, alebo si nás tak oceňujú, že radšej nám nič nepovedia, však každý máme svoj blog.
Odoslané 9.1.2014 15:02.
Taktiež mi veľmi záleží na KU a som vďačný Pánu Bohu, že som tam mohol študovať. Univerzita mi poskytla kopec možností a stretol som tam množstvo príkladných osobností, ako napr. pána doc. Košča. Veľmi by som si prial, aby bola jednotná a akýkoľvek chamtivci, ktorí škodia dobrému menu univerzity, tam nemali miesto. V takýchto situáciách by som sa rád postavil na niečiu stranu, ale keďže pravda môže byť na oboch stranách (info mám iba z médií), je ťažko rozlíš "dobrých a zlých chlapcov". Modlím sa, aby Pán očisťoval úmysly všetkých kompetentných a aby chránil Katolícku univerzitu pred intrigami a otcom lží.
Odoslané 9.1.2014 15:36 ako reakcia na Zita Podhradská.
Ja mám informácie zvnútra (isteže, nie všetky), a predsa sa aj mne ťažko stavia na niečiu stranu... Z oboch strán sa už totiž udialo dosť veľa zlého...
Hm, asi niet "dobrých a zlých chlapcov", sú len slabí (to sme my všetci) a dokonalý (to je Kristus).
Ako si s nami chce budovať svoje dielo, to je ozaj záhada... Alebo lepšie: tajomstvo.
Preto sa zdráham niekoho odsudzovať (aj keď ma to často láka, strašne láka).
Odoslané 9.1.2014 16:33 ako reakcia na Martin Lojek.
Je mi veľmi ľúto, čo sa na univerzite deje. Žiaľ, za posledné roky musím konštatovať, že KU už nie je tým, čím bývala. Samozrejeme ide o môj subjektívny pohľad, nechcem vynášať súdy. Mala som možnosť študovať na KU ako denná študentka a som Bohu vďačná za tento čas. Teraz som v pozícii externej študentky a vôbec nemôžem povedať, že som spokojná. Okrem toho, že je rozdiel v kvalite, je rozdiel aj vo vzťahoch a študenti to cítia...nechcem súdiť, len vyjadrujem svoje stanovisko, ako to vnímam. Je mi to veľmi ľúto.
Odoslané 9.1.2014 17:22.
Žiaľ korupcia a rodinkárstvo existujú na Slovensku všade a nie je to len problém univerzít. V každom prípade tento fakt neospravedlňuje dianie ani na KU ani na ostatných VŠ.
Takisto by som bola opatrná s tvrdením, že prehmaty na KU sú v porovnaní s ostatnými VŠ len "slabým odvarom". Žiaľ, nie sú, ale opäť platí, že nemali by byť žiadne prehmaty ani na KU ani na iných VŠ, takže nerobme rebríčky.
Prosím napíšte nám aj názov VŠ, kde sa dá MŠ spraviť za 3 roky.
Napr. viem, že častokrát študenti opakujú ročník kvôli 1- 2 povinným skúškam a ak sa im znovu nepodari ich spraviť, tak idú znovu na prijímačky. Nakoľko po prijatí sa im uznávajú skúšky nie staršie ako 3 roky, tak "papierový prvák" môže po úspešnom absolvovaní chýbajúcej skúšky byť pripustení k obhajobe bakalárskej práce. Papierovo je tam síce 1 rok ale fakticky študuje 4 roky pričom 4. rok platí školné štátu. Tak by ma teda zaujímalo, kde sa dá absolvovať MŠ nielen "papierovo" za 3 roky.
Inak len detail, mám to teda chápať tak, že ten Váš blízky úspešne ukončil štúdium na tej nemenovanej VŠ, z čoho vyplýva že tiež zaplatil min. 5000Sk? Alebo neplatenie je len výhovorkou, prečo neukončil VŠ ?
Odoslané 9.1.2014 18:51 ako reakcia na Martin Lojek.
Nie, známy študoval 6 rokov. Jeden rok bol v medziročníku, lebo nebol ochotný podlácať. Hovoril som o korupcii, teda niektorí si doslova diplom a skúšky kupovali bez učenia. Nechcem verejne menovať spomínanú VŠ.
Odoslané 9.1.2014 21:30 ako reakcia na Emese Tokarčíková.
Áno diplom sa dá kúpiť už aj na internete. A pri súčasnom financovaní školstva a podmienkach ako je celý školsky systém nastavený diplom už pomaly dostanete aj na vrátnici školy a to zadarmo. Nemali by sme však pri vlastných chybách ukazovať na chyby iných. A keď už hovoríme o chybách iných, tak nie v inotajoch ale uviesť konkrétnosti, inak sú to JPP správy. A ak sami tolerujeme korupciu a podplácanie tak by sme nemali nadávať alebo sa nechať ľutovať. Na margo známeho ... v medziročníku už ho teda skúšal z daného predmetu asi niekto iní a z ostatných predmetoch tiež, takže vyzerá, že oni nepotrebovali bakšišné. Mali by sme chváliť skutky tích "dobrých chlapcov" a nie vyzdvihovať skutky tích "zlých".
Odoslané 9.1.2014 22:37 ako reakcia na Martin Lojek.
V týchto súvislostiach už viac dní uvažujem nad tým aé jednoduché a zároveň nebezpečné je, keď sa bez kompletných informácií z kompetentných zdrojov hrajú v prvom rade médiá a potom i hoc kto na detektíva, ktorý sa snaží domyslieť si ako to vlastne mohlo byť a prečo...
Do nie tak dávna výlučne cirkevné školy po celé stáročiadiktovali tempo a boli základom pre terajšie "svetské"- na to sa akosi vždy pozabudne... Tiež iba pár rokov dozadu bol v Londýne boom v sekulárnom školstve a už je tu situácia, keď rodičia roky vopred dávajú zapisovať deti do cirkevných škôl, len aby sa im tam dostalo miesto a ostatní chodia do tých bežných- dôvod je jednoduchý a je ho vidieť pomalinky aj v našom školstve- HODNOTY,VÝCHOVA, PRÍSTUP, ktoré v rodinách i u vyučujúcich padajú, sú v týchto školách na neporovnateľnej úrovni, čo prináša výsledky aj v oblasti vzdelania.
Nehanbím sa za Katolícku univerzitu- to by znamenalo zaprieť toľko tvrdej a dobrej práce mojich vyučujúcich, tiež univerzitných kaplánov a napokon aj mojej vlastnej driny.
V súvislosti s finančnými aférami- čím nechcem nič ospravedlňovať- ma ale mrzí ešte jedna skutočnosť- že tie skutočne závažné a hrozné šafárenia sú tak dobre opatrené a podplatené, že sa o nich NIKDY nebude hovoriť.
Keď sa zakladala KU a v hlavných správach bol spot o tom ako sú mnohí rozhorčení z toho, na čo nám je ďalšia univerzita- ako študentka gymnázia som si pomyslela to isté. O pár rokov som sa stala jej študentkou a teraz viem, že Slovensku nebolo treba ďalšiu univerzitu- ale bolo treba aspoň jednu Katolícku univerzitu emoticon Je iná a verím, že stále bude- hoci tí zvonku i zvnútra majkú právo kritizovať ju za veci, ktoré sa nezlučujú s jej názvom. Ťažkosti a ťahanice ohľadom vzťahov i financií prehrmia- a verím, že ostane dobré Božie dielo.
Odoslané 9.1.2014 23:16 ako reakcia na Stanislav Košč.
Vďaka za tento článok. Súčasná situácia na KU ma mrzí, najmä preto, že za posledné roky boli ohlasy na univerzitu naozaj pozitívne. Či už budovanie novej knižnice, ale aj úspechy v získavaní grantov a tým aj zlepšenie jej rankingu. Súčasný pán rektor je uznávanou osobnosťou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaľ, neviem či práve z tohto pohľadu má KU adekvátnu náhradu. Myslím, že keby aj dnes prof. Zasiempa odstúpil z funkcie rektora KU, tak nemá problém s pôsobením na akejkoľvek Univerzite v zahraničí. Skutočnosť, že práve za jeho pôsobenia univerzita postavila knižnicu a vykazovala progres mu tiež nikto nezoberie (aj keď to samozrejme nie je len jeho zásluha). Obávam sa však, že aj pri zmene rektora by sa kolotoč okolo spokojných a nespokojných opäť len opakoval. Dúfam, že sa vzťahy na univerzite zlepšia.
Odoslané 12.1.2014 17:05.
Som vo veku, keď ,ak nie som profesorka alebo docentka, mala by byť univerzita mimo sféry mojich záujmov.
Ale ak sa jedná o meno, aké nesie, nemôže mi to byť jedno, tým viac, že tam študovali, študujú a získavajú akademické stupne moji bývali žiaci a mám priateľov aj medzi pedagógmi.
Čo iné vám môžem ponúknuť ako modlitbu od srdca, aby sa Zlého podarilo z tejto pôdy vyhnať, ak sa tam "na skazu duší potuluje?"
A je treba o tom hovoriť! Vďaka, Stanislav.
Odoslané 14.1.2014 20:49.