Blog

« Späť

SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší

SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší

Adventná kázeň Mons. Mariána Bublinca na Katolíckej univerzite v Ružomberku mi zas o čosi viac priblížila postavu sv. Jána Krstiteľa, najväčšieho z tých, čo sa narodili zo ženy (11,11).

Svätý Ján Krstiteľ žil veľmi prísnym asketickým životom. Asi patril do komunity Esénov a - s milosťou Božou - sa dopracoval k veľkej duchovnej múdrosti. Ale nenecháva si ju pre seba - vychádza k ľuďom, aby splnil svoje prorocké poslanie.

Vyzýva ľudí na pokánie, ale kladie reálne splniteľné požiadavky. Ani od mýtnikov (ktorých - zrejme nie bez príčiny - všetci pokladali za verejných hriešnikov) nežiada, aby sa vzdali svojho zamestnania, predalo všetko, čo majú a pod., ale aby nevymáhali viac než im prikázali (Lk 3,13).

Pravdu pomenúva bez servítky, jeho varovania znejú priam hrozivo, a predsa prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea (Mt 3,5). Ba i Herodes ho "rád počúval", hoci býval vo veľkých rozpakoch z toho, čo mu hovoril (Mk 6,20). Ján musel mať charizmu, z ktorej sálalo nielen burácanie na pokánie, ale povzbudenie a dôvera v hriešnikovo obrátenie.

A keď sa vo väzení dostal do vnútornej krízy, nezakrýva ju, a to ani pred svojimi učeníkmi - s pokorou uznáva, že je v tme a posiela ich za Ježišom, opýtať sa, kde je pravda (Lk 7,20).

Vždy som chápal, že po tom, čo všeličo sa o Ježišovi hovorilo, navyše vo väzení, mohol celkom pochopiteľne aj Ján pocítiť pochybnosti. Už to je obdivuhodné, že sa s nimi neuzavrel do seba, ale priznáva sa k nim a chce si ich vyjasniť. Skutočnosť, že to robí pred vlastnými učeníkmi a ich prosí o pomoc - on, veľký a uznávaný učiteľ, na vrchole svojho životného svedectva..., to ma ozaj oslovilo. Zrejme si ho zahrniem medzi patrónov, ku ktorým sa vo svojom učiteľovaní utiekam.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
„Na tomto svete sú pravda a omyl, pravda a lož vždy zmiešané a sotva ich možno od seba oddeliť. Pravda tu nežiari v celej svojej veľkosti a čistote. Svet je „pravdivý“ iba v miere, v akej odzrkadľuje Boha, stvoriteľský Zmysel a večný Rozum, z ktorého sám pochádza. ... Človek sa stane pravdivým a stane sa sám sebou, ak bude v súlade s Bohom. ...
„Vydávať svedectvo pravde“ znamená postaviť Boha a jeho vôľu proti záujmom a silám sveta. … pravda nie je rozpoznateľná. Táto skutočnosť spôsobuje, že nad všetkým vládne pragmatizmus a moc silnejších sa stáva náboženstvom tohto sveta...“

Píše Joseph Ratzinger Benedikt XVI. v knihe Ježiš Nazaretský II. Diel

V súvislosti s témou je pre mňa dôležitá otázka pravdy, hoci mnohých z nás až tak hlboko nezaujíma. Nemôžeme inak, musíme zastávať pravdu. Niekedy pravda vystupuje aj ako posväcujúca sila.
Nedávno som si vypočula v jednom rozhlasovom rozhovore názor, že „ideál už nič neznamená“. S týmto tvrdením by som nesúhlasila, lebo potrebujeme vzory, potrebujeme návod na život. Hľadáme Božiu múdrosť, keď ju uplatníme, vylepšíme si kvalitu života.
Dosť často sa v diskusiách na internete objavuje názor, že sa stráca základná hodnotová orientácia spoločnosti, ktorá sa zameriava len na zbohatnutie, že príčinou krízy je morálna bieda. Ale vždy k tomu chýba názor učiteľov náboženstva, tak ako aj na tejto stránke. TO JE chyba, to nie je dobrá vizitka, že nemajú názor na dôležité náboženské otázky, ktoré by potrebovali aj odpovede.
Odoslané 19.12.2014 10:32.