Blog

« Späť

Zamyslenie na 19.12.

Zamyslenie na 19.12.

Adventné zamyslenie v predvianočnom týždni.

19. december

Dnešné čítania: Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25.

Dnes čítame, ako Boh požehnáva dieťa neplodným ženám (Samsona a sv. Jána Kristiteľa). Je zaujímavé všimnúť si, že Boh nejakým zázračným spôsobom privádza na svet tých, s ktorými má osobitné plány. Súvisí to i so židovským ponímaním „požehnania“ a „prísľubu“, na základe ktorého Boh viedol svoj ľud k prijatiu toho, čoho všetky tieto udalosti sú len predobrazom: vtelenia svojho Syna.
Dnes by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že Boh plní svoje príkazy napriek neplodnosti, ba zdá sa, že práve cez ňu ukazuje svoju moc. Prečo si Boh vyberá ženy, resp. manželské páry, u ktorých musí zasiahnuť zázrakom, aby mohli mať dieťa? Pretože chce, aby bolo zjavné, že to On je za tým.
Čo to môže znamenať pre nás?
Božie skutky nesledujú ľudskú logiku. Boh nepopiera zákony, ktoré vložil do stvorenia, ale vo výnimočných prípadoch ich úmyselne prekračuje, aby ukázal svoju zvrchovanosť nad nimi.
Aj vo svojom živote určite poznáme situácie, v ktorých sa cítime bezmocní, nechápeme, prečo sa udiali, resp. prečo sú veci také aké sú. Avšak Boh je Pán. On je nad tým všetkým a preňho nič nie je nemožné.
Vzývať Boha týmto spôsobom je vlastne opakovaním Ježišovej modlitby v Getsemani. „... no nie ako ja chcem, ale ako ty (Otče)“ (Mt 26,39). Takúto štruktúru by mala mať každá autentická kresťanská modlitba. Uznať, že Boh je zvrchovaný nielen v tom zmysle, že môže urobiť čokoľvek, ale aj v tom zmysle, že On vie najlepšie, čo nám treba.