Blog

« Späť

Zamyslenie vo Vianočnej oktáve I.

Na žiadosť mojich milých priateľov, "preniesol" som pár svojich adventných zamyslení, trošku upravených, do vianočnej oktávy. Vlastne sa to tu azda celkom dobre hodí...

Vianoce. Boh prišiel k nám.

Prijali sme ho do svojho srdca.

Počas Vianoc by sme si mohli obnoviť svoje prvé sväté prijímanie, alebo presnejšie, mohli by sme sa obnoviť v tej prvotnej horlivosti vo vzťahu ku Kristovi v Eucharistii.
Celý problém spočíva totiž v tom, že pod vplyvom dedičného hriechu nám, okrem iného, aj taký úžasný zážitok, akým je – vo svojej podstate – sväté prijímanie, môže zovšednieť.
Čo s tým?
Jediná záchrana je neustále sa cieľavedome vracať k tej prvotnej horlivosti, prvotnej láske (porov. Zj 2,4). Opakom „všednosti“ je „nevšednosť“, slávnostnosť, sviatočnosť. Prežime
Vianoce ako sviatok v tom najsilnejšom zmysle slova: sviatok Božieho príchodu do môjho srdca.
Božia láska spôsobuje, že Kristus vo sviatosti Eucharistie prichádza ku každému úplne, bezvýhradne (akoby preňho nik iný na svete neexistoval). On svoje Telo nerozdeľuje, ale dáva celé každému. Dôvodov je viacero, ale všetky možno zhrnúť do tohto: Kristus sa chce stať srdcom nášho srdca. Ponúka sa nám, aby cez nás mohol ďalej konať svoje dielo
lásky
na zemi. Toto je úžasné tajomstvo Eucharistie, čo sa týka jej dôsledkov, ako sa o tom spieva v jednej piesni:

... máš s nami svoj veľký plán,
Z nás každému sa ponúkaš:
Pri spáse človeka
S nami počítaš, na nás spoliehaš...
... nám dal si ten veľký dar:
Sám skrývaš sa do nás;
Aby ťa svet spoznal,
Musíme mu my lásku ukázať...

Prežime teda Vianoce ako sviatok Božieho príchodu a ako sviatok svojho obetovania sa, ponúknutia sa do služieb Božích plánov lásky.
Povedať Kristovi: „Pane, prišiel si ku mne. Vďaka Ti. Poslúž si mnou!“ – čo tieto slová pre mňa znamenajú, čo si odo mňa konkrétne vyžadujú?
Je nám jasné, že len slová nepostačia. V čom by teda mal spočívať rozdiel medzi každodenným verným a vytrvalým obnovovaním sa a zovšednením? A ako by sa tento rozdiel mal citeľne prejaviť pri našom každodennom posväcovaní?

Toto sú otázky na zamyslenie po vianočnom svätom prímaní...

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ľudia, ktorí pristupujú k Eucharistii denne, vedia, že prijímajú Pána Ježiša do svojho srdca, do svojho života; Pán Ježiš im dáva poznanie, že ich obnovuje, že v nich koná, pôsobí a dáva silu, vieru, nádej a lásku, tak každý deň, ako aj pri prvom svätom prijímaní. Kto takú možnosť nemá, aby denne prijímal Eucharistiu, musí si prijatého Ježiša o to silnejšie k sebe privinúť a živiť v sebe lásku, aby rovnako mohol zúžitkovať toto pôsobenie Eucharistie.
Odoslané 27.12.2012 11:50.