Blogy

« Späť

Náboženské bludy katolíkov

Neviem odkial sa to berie, ale učenie Cirkvi hovorí niečo iné, a ľudia žijú v úplne mylných praktikách.

Blud č. 1. 

Nemožem prijať Eucharistiu, pokiaľ nevykonám skutok kajúcnosti, čo mi uložil kňaz pri sviatosti zmierenia.

KKC 1460 hovorí o zmysle skutku kajúcnosti:

Pokánie, ktoré spovedník uloží, má brať do úvahy osobnú situáciu kajúcnika a má mať na zreteli jeho duchovné dobro. Nakoľko je to možné, má zodpovedať závažnosti a povahe spáchaných hriechov. Môže to byť modlitba, milodar, skutky milosrdenstva, služba blížnemu, dobrovoľné odriekania, obety a predovšetkým trpezlivé prijímanie kríža, ktorý musíme niesť. Takéto pokánia nám pomáhajú pripodobňovať sa Kristovi, ktorý sám raz navždy odpykal naše hriechy.  Umožňujú nám stať sa spoludedičmi vzkrieseného Krista, lebo „s ním trpíme“ (Rim 8,17)
„Ale toto naše zadosťučinenie, ktorým pykáme za svoje hriechy, nie je natoľko naše, aby nebolo skrze Ježiša Krista. Lebo my, ktorí nemôžeme sami zo seba nič, s pomocou toho, ktorý nás posilňuje, môžeme všetko. A tak sa človek nemá čím chváliť, ale všetka naša chvála je v Kristovi…, v ktorom robíme zadosťučinenie, keď ‚prinášame ovocie hodno pokánia‘, ktoré má z neho účinnosť, ktoré on obetuje Otcovi a ktoré Otec skrze neho prijíma.“ 

 

KKC 1664 Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo.

 

Po spovedi je človek očistený od hriechu a je "uzdravené" aj narušené ekleziálne spoločenstvo. Takémuto človeku nič nebráni, aby prijal Eucharistiu, aj keď ešte nevykonal skutok kajúcnosti. 

 

Hypotetický príklad: čo by robil kajúcnik s vyššie uvedeným názorom, keby mu kňaz uložil pokánie týždeň bez televízie? až po tom týždni by prijal Sv. prijímanie?

 

Blud č. 2.

Ak preruším kontinuitu sv. prijímania, už viac nemôžem prijímať. 

V praxi to vyzerá takto.. Po spovedi takýto človek začne chodiť na sv. omšu KAŽDÝ deň. Napr po 4. dni nemôže isť na sv. omšu, lebo príde kalamitné počasie, príde neohlásená návšteva, nestihne prísť načas z roboty kvôli kolóne kým odstránia haváriu alebo čokolvek iné príde do cesty. Na piaty deň už neide na sv. príjímanie, lebo už "PRERUŠIL" .. a tak už potom nepríjíma do ďalšieho prvého piatku. Príde na spoveď so slovami: "ťažký hrech nemám, prišla som len "obnoviť"

 

OBNOVIŤ?????? a čo akože?? nechápavo sa pýtam. Kajúcnik začne dačo nelogické vykladať, a to je priestor, aby som mu pomohol pochopiť, v akom blude žije. 

 

Základný princíp pre sv. spoveď je: OD BOHA NÁS NEMÔŽE VZDIALIŤ ČAS, ALE ŤAŽKÝ HRIECH. Ak nejde niekto cez týždeň na sv. omšu, nemá ťažký hriech. Na ďalšiu nedeľu spokojne môže prijať Eucharistiu, ak medzitým nespáchal /a  nejaký ťažký hriech. Dokonca ani na prvý piatok NEMUSÍ ísť na spoveď, ak stále žije v milosti posväcujúcej. Ale to už je iná kapitola. "Zbožné" babky by už toto asi ťažko "strávili", keby som o tom povedal na kázni. Keď príde čas a pozvanie od Ducha Svätého, tak to poviem v homílií. 

 

odporúčam článok, ktorý tak trochu súvisí s tu načtrnutou problematikou.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Wow, tak toto je riadny komentár emoticon. Osobne si myslím, že ťažkosť spočíva v tom, že úroveň kázania "podlieza latku" úrovne veriacich a hľadá sa akýsi stred. Ja osobne som sa v našej farnosti za desať rokov života vo viere ešte nestretla s jedinou ponukou formácie (laickej, či kňazskej) pre zrelých kresťanov, dospelých, či rodiny (duch. obnovu azda raz do roka nepovažujem za formáciu).

Jednoducho niet podnetov a tak niet ani rastu. A tak dospelý veriaci naozaj často žijú v domnienkach aj praxi, ktorá vychádza z poslednej formačnej skúsenosti, kt. mali (niektorí) pri birmovke a ostatní ostanú pri 1. sv. prijímaní. Jednoducho nikdy nevyrastú z detských topánok. A áno, ich viera je neúčinná.

Osobne verím, že keď sa na Slovensku prelomí častá nedôvera voči laikom, ktorým chýbajú tituly z teológie a rozvinie sa zmysluplná spolupráca (pretože Biblia nikde nehovorí, že dar učiť majú len kňazi a katechéti), aj tieto ľady sa pohnú. Ono sa to tak trochu aj deje - hoci zatiaľ to asi viac cíti mladšia generácia, v ktorej vyrastajú služobníci, čo slúžia ľuďom mladším, než sú sami. Ale verím, že to prekvasí emoticon. Je dôležité, aby ľudia boli ochotní prevziať zodpovednosť v tom, v čom majú dary... inak to nejde. Žatva je veľká, ale robotníkov... málo emoticon. A tí, ktorí sa lopotia občas miesto podpory a hľadania nových pracovníkov podkladajú polienka tým, čo sú aj ochotní a aj šikovní, dokonca aj pomazaní...
Odoslané 4.5.2013 20:38 ako reakcia na Mária Künzl.
Prima! Keby som dnes nemala duchovného otca, akého mám- o pár rokov mladší odo mňa, ktorý takisto ako ja vyskúšal v prenasledovanej cirkvi všetko to, čo ja- okrem väzenia, musela by som byť odkázaná spoveď, ktorú sme ako poslucháči volali "kombajn". Vtedy bola skôr v menších obciach.50 členné päťdesiatčlenné stádočko vyglančené za 20-30 min. Aspoň v mestách sa ale dalo, a- bol výber.
Dnes sú títo starostliví duchovní otcovia, ktorí zápasili nielen v spovednici, ale aj na kolenách o našu vieru, vo večnosti. Vôbec nie som staromil- hoci siedmy krížik tu, nosím rifle, jazdím na bicykli keď ma práve nebolia kríže a hoci preferujem vážnu hudbu, vypočujem si folk, country,ba aj triezvejší rock. Metal už nemusím....pozerám hokej- ligu naživo, ak sa hrá u nás, MS v telke (aj teraz)...ale ozaj mi chýba, ak kňaz nepokľakne, rýchlo si hodí štólu, penitent ešte nekľačí a kňaz už robí kríž....a už sa to šíri všade, okrem pútí. V homíliách chýbajú konkrétne poučenia zo života, vzory, a to čo sme tak prosili na synode- doplniť to,
čo terajší rodičia nevedeli deťom dať ani keby chceli, lebo tí najhorlivejší chodili na náboženstvo dva roky. Keby som dnes bola to 21 ročné dievča, čo si prosilo krst, tak si asi z katechumenátu veľa neodnesiem a zrejme by som sa prebojovávala k pravdám viery do 40-ky. Nie, teológia nepomôže. Pomôže prax a život viery. Najlepšou kamerou na to sú mi moji birmovanci. Ten záujem tam je! Doslova hlad po poznaní. Nemá ho kto nakŕmiť. Išli sme študovať a zanechali sme dobré miesta z túžby pomáhať kňazom, ktorých bolo primálo. Vývoj štátu spôsobil, že dnes 3/4 absolventov teológie - laických- robí inú profesiu. Neuživia rodiny.
Jediná pomoc- modliť sa za semináre, formátorov našich novokňazov, aby sa oni naučili správne stavať hierarchiu hodnôt, toho, čo je potrebné pre život. Aby muži dokázali zachytiť predovšetkým mužov. Aby hlavami rodín boli muži, nie babičky! My už pomaly odchádzame. Teším sa z každého chlapca na tejto stránke, ktorý triezvo pozerá na svet a je odhodlaný založiť rodinu, alebo ju budovať, tak, aby obstála. Aj keď sú Božie cesty nevyspytateľné, ako sa chystám napísať v jednom blogu- aj na lásku k Bohu treba dvoch. V každom stave. Boh je istý. Tá druhá stránka- to sme ja, ty, on, ona.
Odoslané 4.5.2013 20:43 ako reakcia na Mária Künzl.
Vďaka, Jankaemoticon Myslím si osobne, že je rad na nás. Kňazi majú píliš veľa iných dôležitých povinností a dokonca by potrebovali pomoc už od nás, lebo nemôžu ešte aj osobne dakoho viesť... Dnes nie je možné mať "osobného spovedníka", aj keď by ho človek skutočne potreboval, no treba sa učiť rozlíšiť, či idem riešiť vážnu otázku al. mi pomôže aj iný kresťan, ktorí žije vieru v Boha, alebo daktoré otázky by sa dali osvetliť aj na stretnutí sa s viacerými a pod. Lebo jednotlivo sa jednoducho nedá.
Úroveň kázania - žiaľ, život nestojí iba na ňom, aj keď je dôležité - tu potrebujú zasa formáciu bratia kňaziemoticon Počúvam tých z Nemecka, Švajčiarska - to je ROZDIEL... nekritizujem, je to vec spoločného rastu a kňazi sú moji bratia vo viere, pomazaní Boží služobníci. No to si zasa musia uvedomiť oni - rast ako kňaz - t.j. nerovnať sa s húfami iba na chválach, al. nepokukovať po mládežníkoch s ľútosťou, že nemôžem ako oni...ale vziať si podnet od zrelých bratov kňazov (podľa vlastného výberu!) ktorí oslovia v mojom ostavení kňaza v tom, čo mám konať ako kňaz a pod. samozrejme môže robiť všetko možné iné ale predovšetkým má rásť ako kňaz. Iba jemu zasa Duch Boží napovie, čo treba podniknúť a ako. Oni potom zasa podporia nás tým správnym spôsobom - ako kňazi.
Fandím mladým, ktorí ožili a verím, že ukážu aj tým zrelším medzi nami, ako na to. Treba sa porozhliadnuť a jednoducho skúsiť začať. Viac na bloguemoticon
Odoslané 4.5.2013 21:41 ako reakcia na Janka Guričanová.
Niekedy je to tak, že kňazi aj hovoria aj vieme a sme neistí. Napr. aj včera som mala telefón "zabudla som sa a trochu som zjedla mäsitého pokrmu, môžem ísť na sv. prijímanie, na sviatosť zmierenia som bola včera." Samozrejme že môže, ešte som jej povedala, že má vykonať skutok kajúcnosti, pomodliť sa ruženec za bezdomovcov. Tu som si začala spytovať svedomie, kto som ja, že určujem skutky kajúcnosti a určovať za koho sa modliť ...
Odoslané 4.5.2013 22:01.
Formácia - niekedy je to ťažké. Uvediem z praxe:
1. Jeden krát mesačne je na fare lektorské formačné stretnutie, ktoré vedie kňaz. Čo myslíte, koľkí prídeme? Menej ako polovica!!!
2. Sú spoločenstva napr. OFS - tretí rád sv. Františka, členovia majú povinnosť zúčastňovať sa na trvalej formácii a byť aj aktívni. materiály sú veľmi zaujímavé. Toho roku je to "Teológia tela" z katechéz bl. Jána Pavla II.
Ešte chcem poďakovať nášmu p.kaplánovi, že sa nám lektorom venuje a na stretnutie sa vždy perfektne pripraví.
Odoslané 4.5.2013 22:19 ako reakcia na Janka Guričanová.
Milá Mária H.emoticon Si kresťankaemoticon Samozrejme treba zodpovedne poradiť ale je to naša povinnosť radiť inému aj si získať istotu, aby som radila kompetentne. O tom to je. Duch sv. dáva poznanie aj nám, nie iba kňazovi. Vo svedomí viem, či radím dobreemoticon A radíme sa aj medzi sebou, kedy si potvrdíme, či je to tak správne a pod.
Odoslané 4.5.2013 22:44 ako reakcia na Mária Hudáková.
Skutok kajaúcnosti - "ešte som jej povedala, že má vykonať skutok kajúcnosti, pomodliť sa ruženec za bezdomovcov" - riadna nádielka, to ani nestihne do prijímaniaemoticon To je zasa otázka "mojej viery" - treba skutočnú ľútosť a skutok náhrady aj neskôr, ale vykonať ho zodpovedne, a ak modlitba, tak napr. večer, al. niečo, čo je aj možné vykonať... To bola rada od teba, Mária H. narýchlo, takže O.K. Ak sa častejšie budeš zapájať dopod. akcií, získaš prax, aj skúsenosť viery. O tom to celé je. Potom poradíš inému zodpovedne, nie prehnane prísne (to je vždy osobné, treba rozlišovať, aby sme nedali ťažké bremeno niesť inému) alebo ho odkážeme na kňaza, ak sa jedná o niečo závažné. o bežné otázky by sme mali vedieť vysvetliť jeden druhémuemoticon Záleží od stupňa zrelosti vo viere - t.j. nakoľko sme sami upevnení vo viere. Dakto, kto ešte len začína, potrebuje skúsenejšieho od seba, aby sa sám upevnil a nepochyboval v jednoduchých otázkach života. Tak to robili kresťania už dávno pred namiemoticon
Odoslané 4.5.2013 23:25 ako reakcia na Mária Hudáková.
Formácia z praxe - témy treba vybrať podľa toho, čo je vhodné pre mňa osobne alebo pre spoločenstvo. Ak som napr. mladá žena, muž, je materiál "Teológia tela" vhodný aj potrebný. Duch sv. však hovorí to, čo je najlepšie, nie to, čo je "len dobré" - čiže ak nemám ešte celkom jasno v základoch viery, je najpotrebnejšie upevniť toto. Alebo, nemám jasno v tom, čo s modlitbou - tá je základom celej viery a života s bohom vôbec! To potrebuje každý z nás na 100% skutočne dobre vedieť. Ako počúvam Boha, ako rozlišujem v Duchu ako často na omšu, ako spoveď a rast vo viere a pod. "základy viery". Tak staviam môj domček na skale. Je mnoho ponúk, treba vyberať. Sám, sama prídem v Duchu sv. na to, čo je vhodné a potrebné pre mňa - to je osobná formácia. Je v mojej kompetencii, o tú sa mám starať ja s pomocou Ducha sv., t.j. premýšľať, aj si zistiť info a dať sa do toho. Tak skvalitním vlastný život a súčasne život iných, s ktorými žijem. To je naša prvoradá úloha.
Odoslané 4.5.2013 23:33 ako reakcia na Mária Hudáková.
Ak chceš, zapoj sa do blogu: http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/formacia-krestana?_33_redirect=%­2Fweb%2Fnewfame%2Fblog
Budem radaemoticon Naše otázky sú začiatkom formácieemoticon
Odoslané 4.5.2013 23:41 ako reakcia na Mária Hudáková.
http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/formacia-krestana
Odoslané 4.5.2013 23:41 ako reakcia na Mária Künzl.
Milá Mária K. vďaka, že reaguješ, mám niekedy dojem, že sa bojíme reagovať a pridávať komentáre (o tebe to neplatí emoticon ). Rada sa zapojím do blogu "formácia kresťana". Dúfam, že budem mať čas, lebo v budem dva dni v Michalovciach. Ako spoločenstvo OFS dostávame materiály priamo od Medzinárodnej rady OFS z Ríma. Materiály pripravujú františkáni - kňazi prvého rádu, čiže hnedý františkáni, kapucíni a minoriti spolu s členmi zodpovednými za formáciu. Na Slovensku je zodpovedná za formáciu Lucia Hidvéghyová. emoticon
Odoslané 5.5.2013 10:42 ako reakcia na Mária Künzl.
Veľmi sa tomu tešímemoticon Nebojme sa, kľudne sa "zastav" na blgu, kedykoľvek sa bude daťemoticon Teším sa inak aj tomu III. ráduemoticon Som tiež "františkánsky" orientovaná, sv. Františkovi vďačím za radosť v mojom živote, ktorá sa obnovuje ako trávička po zime stále znova, je jedno, aké súženie alebo čokoľvek je na radeemoticon Tak pekne študujte materiály, ak môžete a chcete, dajte aj sem niečo z nich, ak uznáte za vhodné, zdravím zo srdca všetkých OFS prvého, druhého i tretieho rádu a želám vám hojné vanutie Ducha, aby vás čo najlepšie pripravil a formovalemoticon On je hlavný formátor, chvála Kristovi a Márii! A "františkánske" pokoj s vami - PAX et Bonum!
Odoslané 5.5.2013 11:08 ako reakcia na Mária Hudáková.
Ešte na konkrétnu situáciu, ktorú som "prehliadla" - ak sú materiály napr. z bratstva, al. predpísané a pod. je to priorita. Čiže ten koment dolu je myslený na materiál pri vlastnom výbere, ak nemám predložený, predpísaný a pod., rozumie saemoticon To by bolo proti duchu bratstva, rodiny duchovnej i fyzickej al. aj iného spoločenstva a proti tomu, k čomu sa rozhodliemoticon O.K. Mária H.?
Odoslané 5.5.2013 11:19 ako reakcia na Mária Künzl.
Nábožní dedkovia? :-) Hmm...keď je chlap zbožný, je to niečo veľmi cenné.
Môj nebohý otec: neviem či niekedy vynechal sv. omšu v nedeľu a vo sviatok, ešte aj s teplotou išiel do kostola. Síce sa s nami nemodlieval / a ani toho veľa nenahovoril /, ale jeho život bol pre mňa príkladom jednoduchého a pracovitého človeka. Asi 2 roky pred jeho smrťou som sa dozvedela, že sa modlil za brata, mňa a mamu po desiatku sv. ruženca.
Teraz je to iné, no kedysi, keď som bola v Medžugorí, videla som ako miestny roľník šiel po robote a tak, ako bol z poľa-pokľakol a pomodlil sa pred kostolom, aby vzdal úctu a vďaku Bohu a Nebeskej Matke. Myslím, že takýto muži sú pre mňa vzorom.
P.S.: Možno by ich bolo aj viac, keby ich tie nábožné babky vo svojej horlivosti toľko nenapomínali :-))
Odoslané 6.5.2013 11:54 ako reakcia na Alexander Nečas.
Jaj, Danka! Fajna trefa do čarnoho! Tote dedkove buli už jak mladěnci uzkoprofilovy tovar, zato ich tak malo! A Alexko ňeznam či už je ďedo, ale je fajn chlapec. Malo piše, ale ket napiše, ma to vahu!
Odoslané 6.5.2013 12:01 ako reakcia na Dana Soosová.
ja som s tým prvým bludom prestala, keď mi dal kňaz za pokánie stať so Svätého písma a to som sa ho hneď opýtala, že ako môžem ísť na prijímanie. Vysvetlil mi to, pretože málokto príde na svätú omšu s Písmom. A čo sa týka svätej omše, doporučujem knižôčku z Edície Viera do vrecka, kde je veľmi pekne rozpísané prežitie svätej omše. Keďže som dva a pol ročný obrátenec, ja som Boha nehľadala, on si našiel mňa, teším sa už na nebo, lebo sa dozviem, kto mi vymodlil moje obrátenie. Čo sa týka toho, že ľudia sú zameraní len na seba, to je dôsledok toho, že ako kresťania stratili nádej, čo je podľa mňa hriešny stav a Zlý sa vytešuje z takýchto ľudí. Možno ste počuli vtip, že sedia dvaja diabli na bráne pri kostole v nedeľu a mladší hovorí staršiemu, keď vidí, koľko ľudí ide na omšu. "Pozri, koľko ich ide do kostola!" A starší mu hovorí: "To nevadí, nič sa neboj, to sú naši!"
Odoslané 6.5.2013 14:18.
Pekné. Vďaka! Aj môj otecko konal podobne, veľa nenahovoril, veľa pracoval a verím, že Bohu sa páčila jeho práca-modlitba, aj jeho nie dlhé modlitby a že mu ich Pán hodne požehnalemoticon
Odoslané 6.5.2013 18:23 ako reakcia na Dana Soosová.
Prosila som dať moje komentáre z tejto stránky preč...a nebolo mi vyhovené. ???
Odoslané 6.5.2013 20:01.
To bolo na stránke: http://www.mojakomunita.sk/web/damiana.baginova/blog/-/blogs/sklamany-muz?_33_de­lta=20&_33_keywords=&_33_advancedSearch=false&_33_andOperator=true&cur=2 - môže urobiť len sr. Damiána
Odoslané 6.5.2013 20:33 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Nemám nič proti Damiánke, ale práve na tomto blogu pôsobím veľmi rozporuplným dojmom a jaby som sa rada polepšila a inde sami to darí, tuto ostanem stále dakomu v zuboch.
Odoslané 6.5.2013 21:18 ako reakcia na Mária Künzl.
Ukazujem 21 - 40 z 45 výsledkov.
z 3

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu