Profil


Celý profil
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Mt 28,18-20

Peter patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Robert Krett
Stefan Patrik Kovac
Otília Ferenčíková
Majka Sluková
Jozef Greš

Wall - najnovšie

Vitajte na mojej stránke

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.

 

Moje aktivity

mája 23
Peter Václavik komentoval príspevok od autora Stefan Patrik Kovac, blog Zázraky, ktoré sme zažili počas svadby, v Stefan Patrik Kovac.
23:06
mája 23
Peter Václavik komentoval príspevok od autora Stefan Patrik Kovac, blog Zázraky, ktoré sme zažili počas svadby, v Stefan Patrik Kovac.
21:19
Odoberať aktivity Peter Václavik. (Otvorí sa v novom okne)