« Späť

Nasledovanie Krista I 16

Nasledovanie Krista I 16

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - šestnásta kapitola ZNÁŠAJ NEDOKONALOSTI INÝCH ĽUDÍ

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA 

I. kniha  -  šestnásta kapitola

ZNÁŠAJ NEDOKONALOSTI INÝCH ĽUDÍ

 

 

Ak sa sama nedokážem zmeniť na takú ako chcem, ako môžem očakávať, že iných zmením za takých ako ich ja chcem mať? Prijímať druhého, takého aký je,  aj s jeho nedokonalosťami,  je zdrojom cvičenia našej trpezlivosti a rastu lásky.

Veď aj iným prichodí znášať moje chyby a akékoľvek krehkosti; lebo i ja mám všeličo, čo prichodí znášať iným. Ježiš Kristus dal tomuto vzťahu ľudskú tvár. Miloval svojich spoločníkov a rovnako sa im venoval a delil s nimi o všetko. Tí, ktorých si Pán vyvolil, boli navzájom zviazaní  putom priateľstva. Iste, nezaobišlo sa to bez búrok: Judášova zrada, a napr. Pavol, zviazaný so svojimi bratmi toľkými pevnými putami a stále starostlivý o všetko čo sa ich týka, zažije vážne ťažkosti s Barnabášom, dokonca i so samým Petrom; na sklonku svojho života sa cíti osamotený, pozbavený všetkého priateľstva. Nad všetkými týmito krízami zostáva istota, že Pánova vôľa je, aby sme sa všetci milovali bratskou láskou; obraz priateľstva , ktoré vládlo v prvotnom spoločenstve, zostáva ideálom a silou pre všetkých kresťanov.

 

 

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKI16.pps/8de1a347-8adc-4ddf-898d-2991e46c2b1c

 

 

Obr.: Beautiful-google