« Späť

Nasledovanie Krista I 20

Nasledovanie Krista I 20

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - dvadsiata kapitola MILUJ SAMOTU A MLČANIE

MILUJ SAMOTU A MLČANIE

 

Nie je dobre byť človeku samotnému.  Boh sa na samotu díva ako na zlo.  Samota vydáva napospas chudobného, cudzinca, vdovu, sirotu, a preto Boh vyžaduje, aby títo boli osobitne ochraňovaní.  Skúška samoty je výzvou k úplnej dôvere v Boha. Samota sa stáva aj pozvaním na obrátenie. Práve o tomto môžem aj ja svedčiť, koľko pozitívneho v mojom duchovnom rozvoji znamenala samota v chorobe, v utrpení, keď som bola vylúčená zo spoločnosti ľudí. Poznala som aj samotu ako sirota- tá bola bolestivá.  Ale poznala som hlbšie, aké je byť samej s Ježišom Kristom, ktorý vo mne vyvolal radostnú nádej z víťazstva nad samotou pri strate mojich drahých bytostí, že budem s nimi spolu... a navždy s Pánom... „Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“  (1Sol 4,17).

 

Samota úzko súvisí s mlčaním. „Je čas  mlčať a čas hovoriť.“ (Kaz 3,7) Mlčanie môže znamenať nerozhodnosť, schvaľovanie, zmätok,  strach; človek prejavuje svoju slobodu tak, že drží na uzde svoj jazyk. Je to Boh, ktorý zdôvodňuje časy mlčania a hovorenia. Mlčanie pri prítomnosti Boha z bázne a z úcty znamená adoráciu zo strany človeka. Pre toho, kto v pokore, v tichosti uvažuje vo svojom srdci  o Božích pravdách a dobrách, je toto ponížené mlčanie nielen upokojením, ale aj otváraním sa zjaveniu, ktoré prisľúbil Pán.

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKI20.pps/3ce0c268-13c4-4a43-a325-ed1169916cb8

 

 

Obr.:  Beautiful-google

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Keď nás dusí závisť, žiarlivosť či čokoľvek čím by sme zraňovali, keď nemáme čo pekné a dobré povedať, radšej mlčme!
Odoslané 29.5.2014 9:51.