« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 5 a 6

NASLEDOVANIE KRISTA IV 5 a 6

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – piata a šiesta kapitola

 

OLTÁRNA SVIATOSŤ A KŇAZSKÝ STAV

 

PANE, NIE SOM HODEN

 

 

Podávam svedectvo kňaza, ktoré som si nedávno vypočula:

„Som nesmierne vďačný za milosť Bohu, ktorú mi udelil v postavení kňazstva. Som neskutočne šťastný, a hrdý na to,  že patrím do katolíckej Cirkvi. Je to nádherný balvan lásky, sily poznania, hĺbky, krásy, kvality a rozvoja  života.  Je to spoločenstvo, ktoré neostáva dlžné vzájomnej spolupatričnosti, porozumenia,  obetovania, odovzdania sa. Tá obrovská milosť, že môžem stáť pri oltári a premieňať chlieb na telo Ježiša Krista a vodu na Jeho krv a túto silu odovzdávať svojim bratom a sestrám v Kristu, takto šíriť tú nekonečnú Božiu lásku, ktorú nám Boh preukázal v Kristovi Ježišovi prenesenú do ľudských sŕdc v Eucharistii  môžem denne oslavovať pred Tvárou Pána,  ma napĺňa plnosťou vďačnosti a radosti. Tou pohonnou látkou, ktorá túto silu ovláda je vlaha vašej lásky, ktorú preukazujete Bohu a uskutočňujete medzi sebou v rámci Cirkvi. Na vás vidím, ako táto láska zavlažuje Cirkev, ako ju obmýva,  ako do nej prúdi energia a rozlieva sa v nej  do každej škáročky práve v oltárnej sviatosti, ktorú ja môžem vysluhovať. Cez vás sa presviedčam, ako mám pripraviť svoje srdce,  ako spasiteľne  prijať túto Božiu Sviatosť, alebo konať túto vznešenú Božskú obetu.“

 

 Čo k tomu dodať?

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_5_6.ppsx/51edbf4a-e8f5-402a-ad1b-2d7c57441df3

P.s.:

 

Pre prezeranie powerpoint prezentácií v novších formátoch stačí si

stiahnuť PowerPointViewer (prezerač prezentácií) zo stránky:

 

https://www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=13

 

ktorý je zadarmo.

 

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE KRISTA

Vlastný zdroj

 

Obr.:  Beautiful-google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Hlboké slová, ďakujem Ti, Anička za ne, i za Tvoje sprostredkovanie...
Odoslané 24.9.2015 16:26.