« Späť

Ráno duchovného videnia 1811

Ráno duchovného videnia 1811

Čo chceš, aby som ti urobil? – Pane, aby som videl

Slepec, hoci bol fyzicky slepý, spoznal duchovným zrakom v Ježišovi Mesiáša, zatiaľ čo tí, čo fyzicky videli, neboli schopní spoznať v Ježišovi toho, kým naozaj bol, a to nielen farizeji či veľkňazi, ale ani zástupy, ba ani apoštoli. Ježiš tohto slepého v jeho vyznaní viery v neho ako v Mesiáša neumlčuje, hoci ostatní ho okríkali. Uzdravenie tohto slepca je vlastne následkom jeho viery v Ježiša ako Mesiáša, ktorý prichádza spasiť ľudí svojou láskou a uzdravením našich duší, nášho vzťahu s Bohom, čiže Jeho láska má dve ramená, jedným sa dotýka telesných rán, druhým uzdravuje našu duchovnú biedu, dáva nám  duchovné videnie.

 

Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Lk 18,35-43 Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.

Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

On odpovedal: „Pane, aby som videl.“

A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Mk 10,46-52   Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!" On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabboni, aby som videl!"  A Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!" A hneď videl a šiel za ním po ceste.

 

Obr. : google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
„Čo chceš, aby som ti urobil? – Pane, aby som videl,“ tiež mám takú prosbu.
Odoslané 18.11.2013 16:15.