« Späť

Ranná homília: Cirkev je matkou a nie prísnou organizáciou

Ranná homília: Cirkev je matkou a nie prísnou organizáciou

Vatikán 15. septembra – „Cirkev je matkou“ a nie „prísnou, strnulou organizáciou“. To je myšlienka z dnešnej homílie pápeža Františka pri svätej omši v Dome svätej Marty. Opäť sa na nej zúčastnili aj členovia Rady kardinálov C9 zasadajúci až do zajtra vo Vatikáne. Svätý Otec zdôraznil že tak, ako u Panny Márie, aj Cirkvi musí byť vlastné „materstvo“, ktoré sa prejavuje v postojoch pokory, dobrotivosti, odpustenia a nežnosti.

„Synu, hľa tvoja Matka.“ Pápež František vychádzal v homílii z týchto slov, ktorými sa Ježiš pribitý na kríži obracia „na učeníka, ktorého miloval, a aj na Máriu“. Komentujúc dnešné evanjelium (Jn19,25-27) zdôraznil, že „nemôžeme myslieť na Máriu bez toho, aby sme na ňu mysleli ako na matku“. Ako povedal, zároveň „sa jej materstvo rozširuje v postave tohto nového syna, rozširuje sa na celú Cirkev a na celé ľudstvo“:

„V tejto dobe je vo svete, neviem síce či hlavný pocit, avšak existuje tu silný pocit osirelosti. Je to osirelý svet. Toto slovo má veľmi veľký význam. Význam toho, čo nám Ježiš hovorí: ‚Nenechám vás ako siroty, dám vám matku‛. A toto je našou hrdosťou – máme matku. Matku, ktorá je s nami, ochraňuje nás, sprevádza nás, ktorá nám pomáha, a to aj v ťažkých časoch, v nepekných chvíľach.“

Ruskí mnísi hovoria, že „vo chvíľach duchovného nepokoja musíme ísť pod plášť Svätej Matky Božej“ a tak nás matka „prijme, chráni a stará sa o nás“. Avšak „toto materstvo Márie, môžeme povedať, že ide ďalej, je nákazlivé“. Z Máriinho materstva pochádza druhé materstvo, „materstvo Cirkvi“, povedal Svätý Otec:

„Cirkev je matkou. Je našou ‚svätou matkou Cirkvou‛, ktorá nás plodí v krste, dáva nám rásť vo svojom spoločenstve a má postoje materskosti, miernosti, dobrotivosti: Matka Mária a matka Cirkev vedia byť nežné k svojim deťom, prejavujú nežnosť. Myslieť na Cirkev bez tejto materskosti, je akoby myslieť na prísnu asociáciu, asociáciu bez ľudského tepla, na sirotu.“

„Cirkev je matkou a prijíma nás všetkých ako matka. Matka Mária, matka Cirkev “. Je to materstvo, ktoré „sa prejavuje v postojoch pokory, prijatia, porozumenia, dobrotivosti, odpustenia a nežnosti“, povedal pápež:

„Tam, kde je materstvo, tam je život, radosť, pokoj, rastie sa v pokoji. Keď chýba toto materstvo, zostane jedine prísnosť, disciplína a neschopnosť sa usmievať. Jedna z najkrajších a najľudskejších vecí je usmievať sa na dieťa a rozosmiať ho.“

„Aj dnes, keď sa Pán za nás znovu obetuje Otcovi, nech nám dá počuť: ‚Synu, hľa tvoja matka!‛ -zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va