« Späť

Ranná homília: Modlitba odvážnych ľudí viery mení Cirkev

Ranná homília: Modlitba odvážnych ľudí viery mení Cirkev

Vatikán 12. januára – Modlitba robí zázraky a bráni srdcu otupieť a zabudnúť na zbožnosť. To povedal pápež František v dnešnej rannej homílii v Dome sv. Marty a dodal, že Cirkev nenapreduje vďaka pápežom, biskupom a kňazom, ale vďaka svätým.
Môžeme byť osobami viery a stratiť zmysel nábožnosti pod popolom posudzovania a nekonečnej kritiky. Príbeh, ktorý rozpráva dnešné biblické čítanie (1 Sam 1,9-20), je toho zjavným príkladom. Protagonistami sú Anna, žena zarmútená pre svoju neplodnosť, ktorá v slzách prosí Boha o dieťa, a kňaz Heli, ktorý ju neprítomne pozoruje zďaleka, sediac v kresle chrámu. Kniha Samuelova dáva zaznieť najprv Anniným slovám v hĺbke jej srdca a potom myšlienkam kňaza, ktorý ju s povrchnou uštipačnosťou označuje za „opitú“. Avšak jej bolestný plač napokon vyprosí od Boha žiadaný zázrak.
„Anna sa modlila vo svojom srdci a hýbali sa len pery, hlas však nebolo počuť. Toto je odvaha ženy viery, čo so svojou bolesťou, so svojimi slzami prosí Pána o milosť. Toľké úžasné ženy sú v Cirkvi! Toľké, čo sa chodia modliť akoby to bola stávka. Pomyslime len na jednu veľkú spomedzi nich, na sv. Moniku, ktorá so svojimi slzami dokázala obsiahnuť milosť obrátenia svojho syna, sv. Augustína. Mnohé z nich sú takéto.“
Kňaz Heli je „úbohý človek“, poznamenal Svätý Otec a priznal sa, že s ním cíti istú sympatiu: „Aj v sebe nachádzam chyby, čo ma k nemu približujú a tak ho chápem.“ Pápež František po týchto slovách dodal: „S akou ľahkosťou súdime osoby, a ako ľahko nám chýba úcta povedať si: ,Čo môže mať na srdci? Neviem, nuž zostanem ticho...‘ - Keď „v srdci chýba nábožnosť, vždy sa uvažuje po zlom“ a s nepochopením pre toho, kto sa naopak modlí „s bolesťou a úzkosťou“ a „odovzdáva tú bolesť a úzkosť Pánovi.“
„Túto modlitbu spoznal Ježiš v Olivovej záhrade, keď bol v takej úzkosti a bolesti, že sa začal potiť krvou, a nesťažoval sa na Otca: ‚Otče, ak ty chceš, ušetri ma od tohto. Ale nech sa stane tvoja vôľa‛. Ježiš odpovedal rovnakým spôsobom ako táto žena: pokorou. Niekedy sa modlíme, prosíme Pána, ale mnoho ráz nevieme dospieť k tomuto zápasu s Pánom, k slzám, a prosiť, vyprosovať si milosť. “
Pápež spomína aj príbeh muža z Buenos Aires, ktorého umierajúcu deväťročnú dcéru hospitalizovali. Muž ide v noci k Panne Márii do Svätyne v Luján a strávi noc s rukami na bráne svätyne, prosiac o milosť uzdravenia. A keď sa ráno vráti do nemocnice, nájde dcéru uzdravenú.
„Modlitba robí zázraky, a to aj u tých, čo sú kresťania, či už laici, kňazi alebo biskupi, no ktorí stratili nábožnosť. Táto modlitba veriacich mení Cirkev. Nie sme to my, pápeži, biskupi, kňazi, sestry, vďaka ktorým Cirkev napreduje, sú to svätí! A svätí, to sú tí ako táto žena. Svätí sú tí, čo majú odvahu veriť, že Boh je Pán a že dokáže všetko,“ dodal pápež František. -bp-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar