« Späť

Ranná homília: Priznaj si vlastnú vinu

Ranná homília: Priznaj si vlastnú vinu

Vatikán 11. septembra – Pre to, aby sme boli milosrdnými voči druhým, musíme mať odvahu priznať si vlastné viny. To je hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka pri svätej omši v Dome sv. Marty. Pápež v nej zdôraznil, že sa musíme naučiť nesúdiť druhých, inak sa staneme pokrytcami. Je to riziko, ktorého sa musíme vystríhať všetci, počnúc pápežom.
„Veľkodušnosť odpustenia, veľkodušnosť milosrdenstva“. Svätý Otec zdôraznil, že v uplynulých dňoch nás liturgia viedla zamýšľať sa nad kresťanským štýlom, byť zaodetými do nežnosti, dobroty, miernosti a vyzývala nás, aby sme sa navzájom podporovali. Pán nám však podľa pápeža hovorí aj o odmene: „nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení“:
„Môžeme povedať: ‚ Je to krásne‛. Každý však môže povedať: ‚Otče, je to pekné, ale ako na to, ako treba začať? A aký je prvý krok, aby sme šli touto cestou?‛ Prvý krok vidíme dnes ako v prvom čítaní [1Tim 1,1-2.12-14], tak aj v evanjeliu [Lk 6, 39-42]. Prvým krokom je vinenie seba samých, priznanie si vlastných vín. Odvaha viniť seba samých pred tým než obviníme druhých. Pavol chváli Pána, lebo si ho vyvolil a vzdáva vďaky, lebo, ako hovorí «uznal ma za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník». No bol ku mne milosrdný.“ 
Sv. Pavol „nás učí priznávať si vlastnú vinu. A Pán nás prostredníctvom obrazu triesky v oku brata a brvna, ktoré je v oku, učí to isté“, povedal pápež. Treba najprv odstrániť brvno z vlastného oka, obviniť seba samých. „Prvý krok je priznaj si vlastnú vinu“ a nepokladaj sa za „sudcu, aby si odstraňoval triesku z očí iných“:
„Ježiš používa to slovo, ktoré používa jedine v súvislosti s tými, ktorí majú dvojitú tvár, dvojakú dušu: ‚pokrytec!‛ Pokrytec. Muž a žena, ktorí sa nenaučia priznávať si vlastnú vinu, viniť seba samých, stávajú sa pokrytcami. A to všetci. Počínajúc pápežom až nadol, všetci. Ak niekto z nás nemá schopnosť priznať si vinu a až potom, ak je to nevyhnutné, povedať komu treba o záležitostiach druhých, nie je kresťanom, nevchádza do tohto krásneho diela zmierenia, upokojenia, nežnosti, dobrotivosti, odpustenia, miernosti, milosrdenstva, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus.“
Prvým krokom je teda podľa pápeža toto: vyprosovať si „od Pána milosť obrátenia“ a „keď ma napadne myslieť na chyby druhých, zastaviť sa“:
„Keď dostanem chuť hovoriť o nedostatkoch ostatných, treba sa zastaviť. A ja? Treba mať odvahu, ktorú tu má Pavol: ‚Bol som rúhač, prenasledovateľ a násilník‛... Koľko vecí však môžeme povedať o sebe samých? Šetrime sa komentovania druhých a komentujme  radšej seba samých. Toto je prvý krok na tejto ceste miernosti. Lebo ten, kto vie hľadieť jedine na triesky v očiach druhého, skončí žalostne – je to duša úbohá, plná malicherností, plná klebiet.“
Prosme si od Pána milosť „poslúchať Ježišovu radu: byť veľkodušnými v odpúšťaní, byť veľkodušnými v milosrdenstve, povedal Svätý Otec. Pre svätorečenie „osoby existuje celý proces, je treba zázrak a potom ju Cirkev“ prehlási za svätú. „Avšak ak by sa našiel človek, ktorý nikdy, ale naozaj nikdy nehovoril zle o druhých“, „môže byť veľmi rýchlo svätorečený“, ukončil svoju homíliu pápež František. -zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar