« Späť

Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému

Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému

Vatikán 22. mája – Len Duch Svätý nás učí povedať: „Ježiš je Pán“, uviedol vo svojej homílii pápež František pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. Svätý Otec podčiarkol, že musíme otvoriť srdce na počúvanie Ducha Svätého, a takto budeme môcť vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi.
„Buďte spokojní, nenechám vás ako siroty“, pošlem vám „obhajcu“, Ducha Svätého, aby sa vás zastával pred Otcom. V Ježišovej reči určenej učeníkom pri Poslednej večeri sa pápež František zvlášť zameral na úlohu „Parakléta“, Ducha Svätého, ktorý – ako podotkol – nás sprevádza a „dáva nám istotu, že sme Ježišom zachránení“. Len Duch Svätý, pokračoval Svätý Otec, „nás učí povedať: ,Ježiš je Pán’“:
„Bez Ducha [Svätého] to nikto z nás nie je schopný povedať, cítiť, prežívať. Ježiš na ďalších miestach tejto dlhej reči o ňom povedal: ,On vás privedie k plnej pravde’, bude nás sprevádzať smerom k plnej Pravde. ,On vám pripomenie všetko, čo som vám povedal, naučí vás všetko’. To znamená, že Duch Svätý je spoločníkom na ceste každého kresťana a tiež spoločníkom Cirkvi na jej ceste. Toto je ten dar, ktorý nám dáva Ježiš“.
Duch Svätý, pokračoval pápež, je „dar: veľký Ježišov dar“, „ten, ktorý nám nedovolí pochybiť“. Ale kde prebýva Duch? – položil si otázku Svätý Otec. V dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 16,11-15) sa stretávame s Lýdiou, „predavačkou purpuru“, ženou, ktorá „sa vedela obracať“, s tou, ktorej „Pán otvoril srdce, aby nasledovala Božie slovo“:
„Pán jej otvoril srdce, aby mohol vstúpiť Duch Svätý a ona sa stala učeníčkou. Je to práve srdce, kde si nosíme Ducha Svätého. Cirkev ho nazýva ,sladkým hosťom srdca’. Je tu. Ale do zatvoreného srdca nemôže vstúpiť. A že kde sa kupujú kľúče na otvorenie srdca? Nikde. Aj toto je dar. Je to Boží dar. Pane, otvor mi srdce, aby doň vstúpil Duch a dal mi pochopiť, že Ježiš je Pán“.
Toto je, zdôraznil Svätý Otec, modlitba, ktorú sa máme modliť počas týchto dní: „Pane, otvor moje srdce, aby som mohol chápať to, čo si nás naučil. Aby som mohol pamätať na tvoje slová. Aby som mohol nasledovať tvoje slová. Aby som dospel k plnej pravde“.
Žiada sa teda otvorené srdce, aby doň Duch Svätý vstúpil a aby sme ho počúvali, zhrnul svoje myšlienky Svätý Otec. Na záver položil dve otázky ako podnety, ktoré si možno vziať z dnešných dvoch liturgických čítaní:
„Prvá otázka: vyprosujem si od Pána milosť, aby moje srdce bolo otvorené? Druhá otázka: snažím sa načúvať Duchu Svätému, jeho inšpiráciám, tomu, čo hovorí môjmu srdcu, aby som pokročil v mojom kresťanskom živote a mohol som aj ja svedčiť o tom, že Ježiš je Pán? Myslite dnes na tieto dve veci: moje srdce je otvorené a ja sa usilujem počúvať, čo mi hovorí Duch Svätý. A takto sa posunieme ďalej v kresťanskom živote a aj my vydáme svedectvo o Ježišovi Kristovi.“ -ab-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar